Räddaren i nöden?

Seminarium

Räddaren i nöden? – Jordbruket banar väg till en hållbar framtid

Bioekonomi och biobaserad ekonomi är två flitigt använda begrepp med stora förhoppningar knutna till sig. Båda baseras på insikten att vi måste lämna fossilberoendet och övergå till ett samhälle där material, kemikalier och energi hämtas ur förnybara biologiska resurser. Vi måste också bli mycket mer resurseffektiva och skapa fungerande kretslopp.

I framtidsbilderna av den biobaserade ekonomin spelar jord- och skogsbruk en avgörande roll. De är produktionssystem, som använder biologiska resurser och levererar produkter, som kan ingå sådana kretslopp och som kan bli vår räddare i nöden.

Men idag är särskilt jordbruket en bransch, som står inför stora utmaningar med vikande konkurrenskraft och bristande lönsamhet. Till utmaningarna hör också att jordbruket självt till stor del är beroende av fossil energi. Den tilltänkte räddaren är kanske själv i nöd?

Hur kan vi gå från dagens situation till den önskade framtiden? Vilka är politikens uppgifter och vad måste marknadens aktörer klara? Hur skapar vi en innovativ och konstruktiv utveckling, som kan överbrygga svårigheterna inom jordbruket? Vad räcker markresursen till? Vilken roll kan Sverige ha i den internationella utvecklingen?

Varmt välkommen till seminariet ”Räddaren i nöden?”, som avslutar KSLA:s kommitté för Grön ekonomi, som arbetat under 2013–2015.

För mer information och program, se PDF-inbjudan

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.