Räddaren i nöden?

Seminarium

Räddaren i nöden? – Jordbruket banar väg till en hållbar framtid

Bioekonomi och biobaserad ekonomi är två flitigt använda begrepp med stora förhoppningar knutna till sig. Båda baseras på insikten att vi måste lämna fossilberoendet och övergå till ett samhälle där material, kemikalier och energi hämtas ur förnybara biologiska resurser. Vi måste också bli mycket mer resurseffektiva och skapa fungerande kretslopp.

I framtidsbilderna av den biobaserade ekonomin spelar jord- och skogsbruk en avgörande roll. De är produktionssystem, som använder biologiska resurser och levererar produkter, som kan ingå sådana kretslopp och som kan bli vår räddare i nöden.

Men idag är särskilt jordbruket en bransch, som står inför stora utmaningar med vikande konkurrenskraft och bristande lönsamhet. Till utmaningarna hör också att jordbruket självt till stor del är beroende av fossil energi. Den tilltänkte räddaren är kanske själv i nöd?

Hur kan vi gå från dagens situation till den önskade framtiden? Vilka är politikens uppgifter och vad måste marknadens aktörer klara? Hur skapar vi en innovativ och konstruktiv utveckling, som kan överbrygga svårigheterna inom jordbruket? Vad räcker markresursen till? Vilken roll kan Sverige ha i den internationella utvecklingen?

Varmt välkommen till seminariet ”Räddaren i nöden?”, som avslutar KSLA:s kommitté för Grön ekonomi, som arbetat under 2013–2015.

För mer information och program, se PDF-inbjudan

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…