Rätt väg eller återvändsgränd?

Seminarium

Presentation av och diskussion om EU-kommissionens förslag till reglering av nya genomiska tekniker i växtförädling och den kommande beslutsprocessen i parlament och ministerråd.


Rätt väg eller återvändsgränd? Mer information
Mer information

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag till reglering av nya genomiska tekniker (NGT) i växtförädling. Nu börjar en, kanske både lång och skakig, resa genom beslutsprocessen där såväl ministerråd som parlament ska avge sina yttranden, som ska jämkas samman till ett gemensamt beslut och därefter implementeras.

Utgångspunkten för kommissionens arbete har varit insikten om att användandet av nya genomiska tekniker i växtförädlingen kan ge viktiga bidrag till genomförandet av EU:s strategier för ökad hållbarhet och minskad negativ klimatpåverkan. Nya genomiska tekniker bör därför inte – enligt kommissionen – regleras enligt EU:s mycket restriktiva GMO-lagstiftning.

Vad kan en förenklad reglering komma att innebära: för konsumenter, för lantbruket, för företag inom livsmedelsbranschen, för forskning, innovation och växtförädling? Vid seminariet kommer förslaget att presenteras och diskuteras ur flera olika perspektiv.

Vilka förändringar av förslaget kan vi förvänta oss i den fortsatta beslutsprocessen? Hur ser parlamentets olika partigrupper på dessa frågor? Frågorna är många. Varmt välkomna till ett seminarium, som belyser ett område som kommer att få stor betydelse för samhällsutvecklingen i Europa.


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…