Rätten att äga och bruka sin mark

Startar
31 maj, 2018 09:30
Slutar
31 maj, 2018 15:30
Kostnad
250 kr
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
KSLA
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige

Google kartor

Filminspelning
Förmiddagen:

Eftermiddagen:

Akademiens Äganderättsprojekt, vari detta seminarium är en del, kommer att sammanfattas i en utgåva av akademiens tidskrift KSLAT längre fram.

Rätten att äga och bruka sin mark – en förutsättning för landsbygdens företagande

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens vision är att stärka de gröna näringarna för en hållbar framtid. De gröna näringarna drivs av många företagare av olika storlek och verksamhet. Att äga och bruka sin mark är för de flesta av dem en drivkraft för att investera och utveckla sitt företag för framtiden och kommande generationer.

De senaste åren har många jord- och skogsbruksföretagare drabbats av att andra intressen gör allt större anspråk på deras mark. Pågående regeltillämpningar och utredningar leder allt oftare till inskränkningar i ägande- och brukanderätten till jord och skog.

Därför startades i november 2017 ett avdelningsövergripande äganderättsprojekt på KSLA. Syftet med projektet är ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta.

KSLA bjuder nu in till ett seminarium för att öka kunskapen om äganderätten och dess position inom de gröna näringarna. Seminariet inleds med att några markägare berättar om hur de upplever sitt läge. Därefter får vi hjälp av två äganderättsexperter att reda ut äganderättens innebörd, vilket grundläggande skydd den har samt dess effekter på samhällsekonomin. Vi får också lära oss mer om förvaltningspolitik och förvaltningskultur. Seminariet avslutas med samtal och diskussioner om det aktuella läget och vad som kan behöva åtgärdas.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 

 

 

iCal Import + Google Calendar