Råvaruproduktion till biodrivmedel – hur kommer EU att reglera konsekvenserna av ändrad markanvändning?

Seminarium

Råvaruproduktion till biodrivmedel – hur kommer EU att reglera konsekvenserna av ändrad markanvändning? Mer information
Mer information

Europeiska Kommissionen har aviserat en rapport till slutet av 2010 med en analys av konsekvenserna av ändrad markanvändning då man börjar producera biodrivmedel.

KSLA:s seminarium den 28:e oktober kommer därför att belysa de direkta och indirekta konsekvenserna av biodrivmedelsproduktionen från ett globalt, europeiskt och nationellt perspektiv.

EU:s direktiv om förnybar energi “The Renewable Energy Directive” (RED) reglerar bland annat utsläppsnivåer för godkänd produktion av bioenergiråvara. Direktivet ledde inledningsvis till nationella genomgångar och nivåläggning av råvaruproduktionens direkta effekter för energitillgång och växthusgasutsläpp.

I en andra fas läggs nu allt större vikt vid de indirekta effekterna av ändrad markanvändning till följd av produktion av bioenergiråvara. Vilka reaktioner kan man förvänta bland marknadens aktörer när efterfrågan, konkurrens mellan olika avnämare från mat- eller energisektor, och priser ökar? Diskussioner förs om hur indirekt markanvändning, eng. Indirect Land Use Change ILUC, ska hanteras inom RED. 

Europeiska Kommissionens främsta expert och ansvarig för ILUC, Paul Hodson kommer att medverka på seminariet vilket gör att det hålls helt och hållet på engelska.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…