Råvaruproduktion till biodrivmedel – hur kommer EU att reglera konsekvenserna av ändrad markanvändning?

Seminarium

Råvaruproduktion till biodrivmedel – hur kommer EU att reglera konsekvenserna av ändrad markanvändning? Mer information
Mer information

Europeiska Kommissionen har aviserat en rapport till slutet av 2010 med en analys av konsekvenserna av ändrad markanvändning då man börjar producera biodrivmedel.

KSLA:s seminarium den 28:e oktober kommer därför att belysa de direkta och indirekta konsekvenserna av biodrivmedelsproduktionen från ett globalt, europeiskt och nationellt perspektiv.

EU:s direktiv om förnybar energi “The Renewable Energy Directive” (RED) reglerar bland annat utsläppsnivåer för godkänd produktion av bioenergiråvara. Direktivet ledde inledningsvis till nationella genomgångar och nivåläggning av råvaruproduktionens direkta effekter för energitillgång och växthusgasutsläpp.

I en andra fas läggs nu allt större vikt vid de indirekta effekterna av ändrad markanvändning till följd av produktion av bioenergiråvara. Vilka reaktioner kan man förvänta bland marknadens aktörer när efterfrågan, konkurrens mellan olika avnämare från mat- eller energisektor, och priser ökar? Diskussioner förs om hur indirekt markanvändning, eng. Indirect Land Use Change ILUC, ska hanteras inom RED. 

Europeiska Kommissionens främsta expert och ansvarig för ILUC, Paul Hodson kommer att medverka på seminariet vilket gör att det hålls helt och hållet på engelska.