Råvaruproduktion till biodrivmedel – hur kommer EU att reglera konsekvenserna av ändrad markanvändning?

Seminarium

Råvaruproduktion till biodrivmedel – hur kommer EU att reglera konsekvenserna av ändrad markanvändning? Mer information
Mer information

Europeiska Kommissionen har aviserat en rapport till slutet av 2010 med en analys av konsekvenserna av ändrad markanvändning då man börjar producera biodrivmedel.

KSLA:s seminarium den 28:e oktober kommer därför att belysa de direkta och indirekta konsekvenserna av biodrivmedelsproduktionen från ett globalt, europeiskt och nationellt perspektiv.

EU:s direktiv om förnybar energi “The Renewable Energy Directive” (RED) reglerar bland annat utsläppsnivåer för godkänd produktion av bioenergiråvara. Direktivet ledde inledningsvis till nationella genomgångar och nivåläggning av råvaruproduktionens direkta effekter för energitillgång och växthusgasutsläpp.

I en andra fas läggs nu allt större vikt vid de indirekta effekterna av ändrad markanvändning till följd av produktion av bioenergiråvara. Vilka reaktioner kan man förvänta bland marknadens aktörer när efterfrågan, konkurrens mellan olika avnämare från mat- eller energisektor, och priser ökar? Diskussioner förs om hur indirekt markanvändning, eng. Indirect Land Use Change ILUC, ska hanteras inom RED. 

Europeiska Kommissionens främsta expert och ansvarig för ILUC, Paul Hodson kommer att medverka på seminariet vilket gör att det hålls helt och hållet på engelska.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…