Reflektioner kring året som gått

Akademisammankomst

Reflektioner kring året som gått Mer information
Mer information
Se videoinspelning här!

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Reflektioner kring året som gått och året som kommer

(Före den egentliga akademisammankomsten arrangerar vi ett öppet seminarium med titeln Jord- och skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna – utmaningar och möjligheter. Dit är alla välkomna att anmäla sig, inte endast akademiens ledamöter.)

Vi inleder sammankomsten med de formella punkter som hör till årets sista akademisammankomst. De innefattar bland annat

• redovisning av ledamotsinvalet;

• val i plenum av mottagare av A.W. Bergstenpriset, S.O. Berg- och Fajer Fajerssonpriset och Nilsson-Ehlemedaljen;

• anmälan av kollegiets beslut om övriga priser och belöningar.

Därefter summerar våra tre avdelningsordförande året som gått och redovisar planerna för året som kommer. Akademiens sekreterare och avdelningarnas sekreterare informerar om övriga aktuella frågor, genomförda och planerade aktiviteter och projekt.

Som avslutning diskuterar vi vad vi gjort och vad vi borde göra. Traditionsenligt avrundas kvällen med ärtsupé i Oscars källare.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.