Reflektioner kring året som gått

Akademisammankomst

Reflektioner kring året som gått Mer information
Mer information
Se videoinspelning här!

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Reflektioner kring året som gått och året som kommer

(Före den egentliga akademisammankomsten arrangerar vi ett öppet seminarium med titeln Jord- och skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna – utmaningar och möjligheter. Dit är alla välkomna att anmäla sig, inte endast akademiens ledamöter.)

Vi inleder sammankomsten med de formella punkter som hör till årets sista akademisammankomst. De innefattar bland annat

• redovisning av ledamotsinvalet;

• val i plenum av mottagare av A.W. Bergstenpriset, S.O. Berg- och Fajer Fajerssonpriset och Nilsson-Ehlemedaljen;

• anmälan av kollegiets beslut om övriga priser och belöningar.

Därefter summerar våra tre avdelningsordförande året som gått och redovisar planerna för året som kommer. Akademiens sekreterare och avdelningarnas sekreterare informerar om övriga aktuella frågor, genomförda och planerade aktiviteter och projekt.

Som avslutning diskuterar vi vad vi gjort och vad vi borde göra. Traditionsenligt avrundas kvällen med ärtsupé i Oscars källare.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…