Reflektioner kring året som gått

Akademisammankomst

Reflektioner kring året som gått Mer information
Mer information
Se videoinspelning här!

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Reflektioner kring året som gått och året som kommer

(Före den egentliga akademisammankomsten arrangerar vi ett öppet seminarium med titeln Jord- och skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna – utmaningar och möjligheter. Dit är alla välkomna att anmäla sig, inte endast akademiens ledamöter.)

Vi inleder sammankomsten med de formella punkter som hör till årets sista akademisammankomst. De innefattar bland annat

• redovisning av ledamotsinvalet;

• val i plenum av mottagare av A.W. Bergstenpriset, S.O. Berg- och Fajer Fajerssonpriset och Nilsson-Ehlemedaljen;

• anmälan av kollegiets beslut om övriga priser och belöningar.

Därefter summerar våra tre avdelningsordförande året som gått och redovisar planerna för året som kommer. Akademiens sekreterare och avdelningarnas sekreterare informerar om övriga aktuella frågor, genomförda och planerade aktiviteter och projekt.

Som avslutning diskuterar vi vad vi gjort och vad vi borde göra. Traditionsenligt avrundas kvällen med ärtsupé i Oscars källare.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…