Rennäringens framtid står på spel – varför är det så tyst?

Seminarium

Rennäringens framtid står på spel – varför är det så tyst? Mer information
Mer information

Rennäringen och därmed den samiska kulturen, står inför många hot. Varför är det så tyst om rennäringens situation i media och debatt? Är människor i vårt land inte tillräckligt intresserade av rennäring och samisk kultur? Kan vi för lite om villkoren för näringen? Är det mer intressant för medierna att berätta om folk och näringar på andra sidan jordklotet än här hemma? Hur möter man inom rennäringen den problematiska situationen? Sammanfattningsvis är frågan om rennäringen och om samernas framtid högaktuell.

Det har genom åren gjorts ett större antal offentliga utredningar om svensk rennärings- och samepolitik. Men sällan har dessa lett till politiska beslut och debatten lyser med sin frånvaro.

KSLA inbjuder till ett eftermiddagsseminarium, som inleds med en historisk beskrivning av förhållandet mellan staten och samerna av historikern Lennart Lundmark med utgångspunkt i hans senaste bok ”Stulet land”, varefter nutida frågeställningar beskrivs av hovrättsassessor Marie Hagsgård. Inledningarna kommenteras av folkhögskoleläraren Gustav Fridolin, f.d. ledarskribenten Maria Abrahamsson, skriftställaren Stig-Björn Ljunggren, renskötaren Lars-Anders Baer och skogsbrukaren Sven Erik Hammar, vilka ger sin syn på varför det har blivit som det är.

Därefter följer ett samtal mellan de medverkande, med möjlighet till frågor från seminariedeltagarna, under ledning av Annika Åhnberg, ordförande i akademiens Sápmiprojekt.