Rennäringens framtid står på spel – varför är det så tyst?

Seminarium

Rennäringens framtid står på spel – varför är det så tyst? Mer information
Mer information

Rennäringen och därmed den samiska kulturen, står inför många hot. Varför är det så tyst om rennäringens situation i media och debatt? Är människor i vårt land inte tillräckligt intresserade av rennäring och samisk kultur? Kan vi för lite om villkoren för näringen? Är det mer intressant för medierna att berätta om folk och näringar på andra sidan jordklotet än här hemma? Hur möter man inom rennäringen den problematiska situationen? Sammanfattningsvis är frågan om rennäringen och om samernas framtid högaktuell.

Det har genom åren gjorts ett större antal offentliga utredningar om svensk rennärings- och samepolitik. Men sällan har dessa lett till politiska beslut och debatten lyser med sin frånvaro.

KSLA inbjuder till ett eftermiddagsseminarium, som inleds med en historisk beskrivning av förhållandet mellan staten och samerna av historikern Lennart Lundmark med utgångspunkt i hans senaste bok ”Stulet land”, varefter nutida frågeställningar beskrivs av hovrättsassessor Marie Hagsgård. Inledningarna kommenteras av folkhögskoleläraren Gustav Fridolin, f.d. ledarskribenten Maria Abrahamsson, skriftställaren Stig-Björn Ljunggren, renskötaren Lars-Anders Baer och skogsbrukaren Sven Erik Hammar, vilka ger sin syn på varför det har blivit som det är.

Därefter följer ett samtal mellan de medverkande, med möjlighet till frågor från seminariedeltagarna, under ledning av Annika Åhnberg, ordförande i akademiens Sápmiprojekt.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…