Rundabordssamtal – Den gröna sektorn och Horizon 2020

Rundabordsmöte

Rundabordssamtal – Den gröna sektorn och Horizon 2020 Mer information
Mer information

Rundabordssamtal – Den gröna sektorn och Horizon 2020

Endast särskilt inbjudna.

Just nu pågår utvecklingen av ett nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020. Programmets föreslagna budget är 80 miljarder euro och det kommer att bli en mycket betydande finansiär av forskning och innovation.

Den föreslagna inriktningen innebär betydande möjligheter för de gröna näringarna, men svenska framgångar bygger på att vi är väl insatta i programmets utveckling och att vi kan tillföra svenska perspektiv och erfarenheter till de pågående utvecklingsprocesserna.

Därför ordnar KSLA en informell dialog med Timothy Hall (Head of Unit – Agriculture, Forests, Fisheries and Aquaculture) från DG Research and Innovation för representanter för forskande och forskningsnära organisationer inom den gröna sektorn.

Mötet inleds med välkomstord från ordförande i KSLA:s kommitté för forskningspolitik, Björn Sundell, följt av en presentation av Timothy Hall. Denne har bland annat medverkat i framtagandet av den europeiska strategin för bioekonomi. Därefter vidtar en gemensam diskussion om det kommande ramprogrammet och då framförallt området Food security, sustainable agriculture, marine & maritime research and bio-economy.

Hela diskussionen är på engelska.

För eventuella frågor kontakta Eva Ronquist, 08-54 54 77 06, eva.ronquist@ksla.se

 

 

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…