Rundabordssamtal – Den gröna sektorn och Horizon 2020

Rundabordsmöte

Rundabordssamtal – Den gröna sektorn och Horizon 2020 Mer information
Mer information

Rundabordssamtal – Den gröna sektorn och Horizon 2020

Endast särskilt inbjudna.

Just nu pågår utvecklingen av ett nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020. Programmets föreslagna budget är 80 miljarder euro och det kommer att bli en mycket betydande finansiär av forskning och innovation.

Den föreslagna inriktningen innebär betydande möjligheter för de gröna näringarna, men svenska framgångar bygger på att vi är väl insatta i programmets utveckling och att vi kan tillföra svenska perspektiv och erfarenheter till de pågående utvecklingsprocesserna.

Därför ordnar KSLA en informell dialog med Timothy Hall (Head of Unit – Agriculture, Forests, Fisheries and Aquaculture) från DG Research and Innovation för representanter för forskande och forskningsnära organisationer inom den gröna sektorn.

Mötet inleds med välkomstord från ordförande i KSLA:s kommitté för forskningspolitik, Björn Sundell, följt av en presentation av Timothy Hall. Denne har bland annat medverkat i framtagandet av den europeiska strategin för bioekonomi. Därefter vidtar en gemensam diskussion om det kommande ramprogrammet och då framförallt området Food security, sustainable agriculture, marine & maritime research and bio-economy.

Hela diskussionen är på engelska.

För eventuella frågor kontakta Eva Ronquist, 08-54 54 77 06, eva.ronquist@ksla.se

 

 

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…