Rundabordssamtal om äganderätt

Rundabordsmöte

Rundabordssamtal om äganderätt Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Rundabordsseminarium om äganderätt

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) har nyligen, på initiativ från ett antal av KSLA:s ledamöter, bildat en äganderättsgrupp. Bakgrunden är att kunskapen om och respekten för jord- och skogsbrukares ägande- och brukanderätt de senaste åren minskat. Syftet med gruppens verksamhet är Ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta.

Gruppen kommer bland annat att under 2018 ta fram en syntes av nuläget och arrangera ett externt seminarium för politiker och andra beslutsfattare. Som en inledning till och stöd för gruppens arbete är ett antal nyckelpersoner inbjudna till ett rundabordssamtal med syftet att ta fram ett underlag för vilka problemställningar och ämnesområden som bör vara med i syntesrapporten och det kommande seminariet.

Äganderättsgruppen utgörs av följande personer:

  • Marianne Eriksson, skogsavdelningen, sammankallande
  • Jonas Jacobsson, skogsavdelningen, sekreterare
  • Anne-Li Fiskesjö, allmänna avdelningen
  • Gunnar Palme, jordbruksavdelningen
  • Jan Sandström, skogsavdelningen
  • Ronny Pettersson, enheten för Bibliotek, arkiv och historiska projekt
  • Karin Åhman, Stockholms Universitet
  • Birgitta Naumburg, akademijägmästare, adjungerad

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…