Rundabordssamtal om frihandels- och investeringsavtalet (TTIP) mellan EU och USA

Rundabordsmöte

Rundabordssamtal om frihandels- och investeringsavtalet (TTIP) mellan EU och USA Mer information
Mer information

Endast särskilt inbjudna.

Rundabordssamtal om frihandels- och investeringsavtalet (TTIP) mellan EU och USA

Vid KSLA finns en kommitté för internationella lantbruksfrågor med professor Martin Wierup som ordförande. Dess övergripande uppdrag är att följa den internationella utvecklingen inom lantbruksområdet, samt på lämpligt sätt rapportera sina bedömningar och analyser till KSLA.

EU och USA är världens största ekonomier och har sedan länge goda handelsrelationer. I syfte att öka sysselsättningen och tillväxten genom ökad handel och ökade investeringar påbörjades förhandlingarna om ett frihandelsavtal (TTIP) under sommaren 2013. EU och USA är också de största exportörerna av livsmedel och jordbruksprodukter. Dessa produkter omfattas också av förhandlingarna där både tullar och sanitära och fytosanitära åtgärder ska förhandlas (SPS). Vid rundabordssamtalet kommer vi framförallt att koncentrera oss på förhandlingarna om livsmedel och jordbruksvaror.