Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen

Startar
16 oktober, 2019 17:00
Slutar
16 oktober, 2019 19:00
Kategori
Arrangör
IVA/KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Sveriges mål är att vara klimatneutralt till 2045. Ett utvecklat och konkurrenskraftigt jordbruk är en av förutsättningarna för att nå målet.

Det finns ett stort samhällsengagemang för hållbarhet och för klimatfrågor i synnerhet. Med detta som utgångspunkt har IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) initierat projektet ”Vägval för klimatet” som syftar att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Resultatet ska kunna underlätta för beslutsfattarna att väga olika alternativ mot varandra. Projektet drivs genom fem olika delprojekt; Industrisystem, Transportsystem, Energisystem, Jordbrukssystem och Samhällssystem. Samtliga delprojekt presenteras i en rapport och via ett seminarium.

Nu är det dags att presentera den femte och sista delrapporten, den från Jordbrukssystem. Arbetsgruppen för jordbruk har skapats efter ett gemensamt initiativ från KSLA och IVA. Hela projektet kommer att sammanfattas i en syntes som beräknas vara klar i februari 2020.

Stefan Nyström, klimatchef på Naturvårdsverket, är moderator.

Hilda Runsten, miljöchef, LRF, Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet och kvalitet, Coop, Marie Gidlund, verksamhetschef på Sweden Food Arena, och Christel Cederberg, Chalmers är några som medverkar i panelerna på seminariet.

Även politiker kommer att reflektera utifrån sina perspektiv: Kristina Yngwe (C), Birger Lahti (V), Martin Kinnunen (SD), Joar Forssell (L), Patrik Engström (S) och Maria Gardefjäll (MP).

Läs delrapporten:
2019-10 IVA Vägval för klimatet Delrapport 5-G

iCal Import + Google Calendar