Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig

Rundabordsmöte

En viktig uppgift för KSLA är att vara en aktiv mötesplats för att bland annat bidra till att stärka livsmedelssystemet i dess olika utmaningar. Vi arrangerar för särskilt inbjudna ett digitalt rundabordssamtal som utgår från rapporten med rubriken ”Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig” som LRF och Lantmännen presenterade nyligen.

Endast för särskilt inbjudna.

 


Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig Mer information
Mer information

Den pågående covid 19-pandemin visar att en robust livsmedelsförsörjning är livsviktig för samhällets överlevnadsförmåga. Den framtida försörjningen av livsmedel måste därför tryggas för att kunna möta allvarliga kriser och för att alla delar i totalförsvaret ska fungera.

Rapporten innehåller 40 förslag för att öka den svenska livsmedelsvärdekedjans förmåga att skapa en tryggare livsmedelsförsörjning. Den bredare belysningen och analysen av förslagen som kommer ut av rundabordssamtalet är ett bidrag till den allmänna diskussionen om livsmedelsförsörjningens kapacitet och betydelse vid allvarliga kriser och krig.

Mötet arrangeras av KSLA:s Jordbruksavdelning; kontakta Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, 08-5454 7724, för mer information.