Så stort är skogsnäringens bidrag till klimatarbetet_ SCA seminarium 201…


Så stort är skogsnäringens bidrag i klimatarbetet

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Så stort är skogsnäringens bidrag till klimatarbetet_ SCA seminarium 201... KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Så stort är skogsnäringens bidrag till klimatarbetet_ SCA seminarium 201... Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Så stort är skogsnäringens bidrag till klimatarbetet_ SCA seminarium 201... Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Så stort är skogsnäringens bidrag till klimatarbetet_ SCA seminarium 201... Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.