Sågad skog för välstånd

Boksamtal

Sågad skog för välstånd Mer information
Mer information

Sågad skog för välstånd.

Sågverksindustrins historia i Sverige 1850–2010

SOLMED70 För första gången tar en bok  ett helhetsgrepp på den svenska sågverksindustrins historia. Här klargörs sågverksindustrins mångfacetterade betydelse igår och idag för alla intresserade.

Förhoppningsvis ska den också väcka intresse och stolthet hos dem som är verksamma i sågverksindustrin och i skogsbruket i stort.

Boken ger flera perspektiv på sågverksindustrins framväxt från mitten av 1800-talet fram till idag. Författarna är initierade forskare och yrkesmän med lång erfarenhet av sågverksbranschen.

Välkommen till en afton om sågverksbranschens historia och utveckling – en förutsättning för de svenska framgångarna som skogsindustriell nation. Passa på att köpa boken denna kväll för endast 100:- (ord pris 400:-)!

Gratis, men obligatorisk anmälan senast den 21 augusti!

Sågad skog för välstånd.
Sågverksindustrin historia i Sverige 1850–2010   (SOLMED nr 70)
utkommer i början av augusti.

Red: Ronny Pettersson. Inbunden, 592 sidor. Rikt illustrerad.
→ Till innehåll och företal
Beställ från Adlibris.com eller Bokus.com, alt från KSLA för 400:- exkl frakt, via e-post per.thunstrom@ksla.se eller tel. 08-54 54 77 20.

Kvällens program

Moderator: Jan-Åke Lundén, akademiledamot och ordförande för projektets styrgrupp.

Välkomsthälsning
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD.

Om bokprojektet ur akademiens och ur sågverks- och skogsbranschens synvinkel
Jan-Åke Lundén, civiljägmästare, SkogD h c, tidigare skogschef på Södra och vid LRF Skogsägarna. Akademiens vice preses 2004–2007.

”En brokig bransch under 150 år.” Om konsten att skriva sågverkens historia
Ronny Pettersson, akademiledamot, universitetslektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Har bl a forskat om skogshistoriska frågor, t ex virkesmätningens historia.

”Även lite teori vore säkert nyttigt.” Sågverksindustrin och utbildningsfrågorna 1850 till idag
Fay Lundh Nilsson, universitetslektor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. Har bl a forskat om yrkesutbildningens historia i Sverige, t ex den skogliga utbildningen.

Från sågkvarn till profileringssåg. De svenska sågverkens teknikutveckling
Thomas Thörnqvist, akademiledamot, civiljägmästare, SkogD, senior professor i virkeslära vid Linnéuniversitetet i Växjö. Har tidigare bl a varit FoU-chef vid Södra Timber AB.

Såg vid såg vi såg – men vad såg vi egentligen?
Sten B Nilsson, akademiledamot, SkogD och professor vid Skogshögskolan, professor vid och tidigare Director of IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis). Internationellt verksam analytiker och utredare av skogsnäringsfrågor m m.

Panelsamtal (ca 19.35–ca 20.00)
under ledning av Jan-Åke Lundén, med frågor från publiken och sammanfattning av moderatorn.

Mingel i Oscars källare med dryck och lättare förtäring (ca 20.00)

 

→ Om boksläppet i Skogen.

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…