Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och?

Workshop

Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och?

Skogen ger oss tillgång till många olika ekosystemtjänster som bidrar till att bygga ett hållbart samhälle. Markägare kan själva ha flera olika mål för sitt skogsägande. Genom det sektorsansvar som formuleras i skogspolitiken bär skogsägarna samtidigt en del av ansvaret för att uppfylla samhällets olika mål. Men vilka är de samhällsmål som kopplar till skogen och skogsägandet? I vilken mån bidrar skogsägarnas egna mål till att uppfylla samhällsmålen?

KSLA:s skogsskötselkommitté bjuder in till dialog om i vilken mån skogsägarnas egna mål bidrar till att uppfylla samhällets mål. I dialogen deltar myndigheter, markägare och forskare. Tanken är att dagen ska ge såväl inbjudna som arrangörer ökad insikt om:

  • vilka samhällsmål som har kopplingar till skogen,
  • synergier och konflikter mellan skogsägares mål för sitt skogsägande och uppfyllande av samhällets mål,
  • hur skog kan skötas för olika mål.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

 


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…