Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och?

Workshop

Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och?

Skogen ger oss tillgång till många olika ekosystemtjänster som bidrar till att bygga ett hållbart samhälle. Markägare kan själva ha flera olika mål för sitt skogsägande. Genom det sektorsansvar som formuleras i skogspolitiken bär skogsägarna samtidigt en del av ansvaret för att uppfylla samhällets olika mål. Men vilka är de samhällsmål som kopplar till skogen och skogsägandet? I vilken mån bidrar skogsägarnas egna mål till att uppfylla samhällsmålen?

KSLA:s skogsskötselkommitté bjuder in till dialog om i vilken mån skogsägarnas egna mål bidrar till att uppfylla samhällets mål. I dialogen deltar myndigheter, markägare och forskare. Tanken är att dagen ska ge såväl inbjudna som arrangörer ökad insikt om:

  • vilka samhällsmål som har kopplingar till skogen,
  • synergier och konflikter mellan skogsägares mål för sitt skogsägande och uppfyllande av samhällets mål,
  • hur skog kan skötas för olika mål.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

 


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…