Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och?

Workshop

Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och?

Skogen ger oss tillgång till många olika ekosystemtjänster som bidrar till att bygga ett hållbart samhälle. Markägare kan själva ha flera olika mål för sitt skogsägande. Genom det sektorsansvar som formuleras i skogspolitiken bär skogsägarna samtidigt en del av ansvaret för att uppfylla samhällets olika mål. Men vilka är de samhällsmål som kopplar till skogen och skogsägandet? I vilken mån bidrar skogsägarnas egna mål till att uppfylla samhällsmålen?

KSLA:s skogsskötselkommitté bjuder in till dialog om i vilken mån skogsägarnas egna mål bidrar till att uppfylla samhällets mål. I dialogen deltar myndigheter, markägare och forskare. Tanken är att dagen ska ge såväl inbjudna som arrangörer ökad insikt om:

  • vilka samhällsmål som har kopplingar till skogen,
  • synergier och konflikter mellan skogsägares mål för sitt skogsägande och uppfyllande av samhällets mål,
  • hur skog kan skötas för olika mål.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…