Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och?

Workshop

Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och?

Skogen ger oss tillgång till många olika ekosystemtjänster som bidrar till att bygga ett hållbart samhälle. Markägare kan själva ha flera olika mål för sitt skogsägande. Genom det sektorsansvar som formuleras i skogspolitiken bär skogsägarna samtidigt en del av ansvaret för att uppfylla samhällets olika mål. Men vilka är de samhällsmål som kopplar till skogen och skogsägandet? I vilken mån bidrar skogsägarnas egna mål till att uppfylla samhällsmålen?

KSLA:s skogsskötselkommitté bjuder in till dialog om i vilken mån skogsägarnas egna mål bidrar till att uppfylla samhällets mål. I dialogen deltar myndigheter, markägare och forskare. Tanken är att dagen ska ge såväl inbjudna som arrangörer ökad insikt om:

  • vilka samhällsmål som har kopplingar till skogen,
  • synergier och konflikter mellan skogsägares mål för sitt skogsägande och uppfyllande av samhällets mål,
  • hur skog kan skötas för olika mål.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…