Samtal om skogsnäringens värdekedjor – spaning efter nya möjligheter

Workshop

Samtal om skogsnäringens värdekedjor – spaning efter nya möjligheter Mer information
Mer information

Samtal om skogsnäringens värdekedjor – spaning efter nya möjligheter

Endast för särskilt inbjudna.

Skogsnäringens lönsamhet är svag och det är hög tid att hitta nya utvecklingsmöjligheter. Syftet med övningen är att lägga en grund för beskrivning av skogens värdekedjor samt bedömning av utvecklingspotential och förslag till värdeskapande åtgärder. En sådan beskrivning skulle kunna utgöra utgångspunkten för ett gemensamt projekt mellan IVA och KSLA.

Program

09.00 Inledning & orientering.
Presentation av deltagare.
Stina Blombäck
Lennart Rådström
Syfte och mål med dagen.
Vad menas med värdekedja? The Value Chain framework of Michael E. Porter. Gert Andersson
Skogsnäringens, styrkor, svagheter, möjligheter och hot, sammanfattande bild. Lennart Rådström
09.30 Åtgärdsbehov och tidsperspektiv
Vad behöver/måste göras på kort sikt och vad behöver/bör göras på lång sikt?
– Skog
– Trä
– Fiber
Uno Brinnen
Mikael Eliasson
Pia Wågberg
10.00 Inspiration från omvärlden och eget tankegods
Biopathways, Vision 2020 och The NSERC VCO-network i Canada. Maria Stenberg
Hur kan skogen göra skillnad för värdekedjorna, möjligheter och begränsningar? Lars Wilhelmsson
Behov av bred insikt och gemensam målbild. Samtidig hantering av lönsamhetskris och utveckling av nya värdekedjor. Peter Berg
10.30 Samtal Gert Andersson
Magnus Thor
Framtidsspaning efter kritiska områden och faktorer för framgång. Metod: SWOT ur ett VCO-perspektiv.
Dagens skogsindustriprodukter
– Produktion, försäljning och leverans av skogens produkter.
– Produktion, försäljning och leverans/distribution av industrins produkter.
Morgondagens/nya skogsindustriprodukter
Som ovan.
11.45 Lunch
12.45 Koppling till andra nationella initiativ inom området. Var finns dagens offentliga FoU-investeringar? Match i förhållande till behoven på olika tidshorisonter? Jonas Brändström
13.00 Summering och analys
Förslag till nästa steg för utformning av ett eventuellt gemensamt IVA/KSLA-projekt med inriktning på Value Chain Optimization, VCO, och samarbete med Canada: FPAC, FPInnovations och Laval University. Stina Blombäck
Lennart Rådström
14.00 Avslutning

 


Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden?

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad händer om det inte finns några arvingar? Vilket stöd behöver unga för att våga och för att lyckas?

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur…

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv – forskare och praktiker bidrar med råd och erfarenheter.

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv –…

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt inbjudna.

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt…