Samtal om skogsnäringens värdekedjor – spaning efter nya möjligheter

Workshop

Samtal om skogsnäringens värdekedjor – spaning efter nya möjligheter Mer information
Mer information

Samtal om skogsnäringens värdekedjor – spaning efter nya möjligheter

Endast för särskilt inbjudna.

Skogsnäringens lönsamhet är svag och det är hög tid att hitta nya utvecklingsmöjligheter. Syftet med övningen är att lägga en grund för beskrivning av skogens värdekedjor samt bedömning av utvecklingspotential och förslag till värdeskapande åtgärder. En sådan beskrivning skulle kunna utgöra utgångspunkten för ett gemensamt projekt mellan IVA och KSLA.

Program

09.00 Inledning & orientering.
Presentation av deltagare.
Stina Blombäck
Lennart Rådström
Syfte och mål med dagen.
Vad menas med värdekedja? The Value Chain framework of Michael E. Porter. Gert Andersson
Skogsnäringens, styrkor, svagheter, möjligheter och hot, sammanfattande bild. Lennart Rådström
09.30 Åtgärdsbehov och tidsperspektiv
Vad behöver/måste göras på kort sikt och vad behöver/bör göras på lång sikt?
– Skog
– Trä
– Fiber
Uno Brinnen
Mikael Eliasson
Pia Wågberg
10.00 Inspiration från omvärlden och eget tankegods
Biopathways, Vision 2020 och The NSERC VCO-network i Canada. Maria Stenberg
Hur kan skogen göra skillnad för värdekedjorna, möjligheter och begränsningar? Lars Wilhelmsson
Behov av bred insikt och gemensam målbild. Samtidig hantering av lönsamhetskris och utveckling av nya värdekedjor. Peter Berg
10.30 Samtal Gert Andersson
Magnus Thor
Framtidsspaning efter kritiska områden och faktorer för framgång. Metod: SWOT ur ett VCO-perspektiv.
Dagens skogsindustriprodukter
– Produktion, försäljning och leverans av skogens produkter.
– Produktion, försäljning och leverans/distribution av industrins produkter.
Morgondagens/nya skogsindustriprodukter
Som ovan.
11.45 Lunch
12.45 Koppling till andra nationella initiativ inom området. Var finns dagens offentliga FoU-investeringar? Match i förhållande till behoven på olika tidshorisonter? Jonas Brändström
13.00 Summering och analys
Förslag till nästa steg för utformning av ett eventuellt gemensamt IVA/KSLA-projekt med inriktning på Value Chain Optimization, VCO, och samarbete med Canada: FPAC, FPInnovations och Laval University. Stina Blombäck
Lennart Rådström
14.00 Avslutning

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…