Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

Rundabordsmöte

Samhällets försörjning vilar i stor utsträckning på företagens förmåga att leverera varor och tjänster. Livsmedelsverket och Jordbruksverket har i uppdrag att genom olika insatser öka den svenska beredskapsförmågan och se över hur samverkan kan utvecklas genom dialog med marknadens aktörer i syfte att säkerställa ett robust nationellt flöde av livsmedel.

 


Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap Mer information
Mer information

Myndigheter och näringsliv behöver gemensamt diskutera svensk beredskapsförmåga eftersom samhällets försörjning av livsmedel i stor utsträckning vilar på företagens förmåga att producera och leverera varor och tjänster. Detta lyftes fram vid KSLA:s seminarium i oktober 2021 och följs nu upp med ett rundabordssamtal. Livsmedelsverket och Jordbruksverket, vilka har i uppdrag att genom olika insatser öka den svenska beredskapsförmågan, bjuder in till dialog för att gemensamt diskutera hur samverkan kan utvecklas så förutsättningarna att säkerställa flödet av livsmedel kan säkras, allt för att undvika livsmedelsbrist.

För särskilt inbjudna


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…