Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

Rundabordsmöte

Samhällets försörjning vilar i stor utsträckning på företagens förmåga att leverera varor och tjänster. Livsmedelsverket och Jordbruksverket har i uppdrag att genom olika insatser öka den svenska beredskapsförmågan och se över hur samverkan kan utvecklas genom dialog med marknadens aktörer i syfte att säkerställa ett robust nationellt flöde av livsmedel.

 


Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap Mer information
Mer information

Myndigheter och näringsliv behöver gemensamt diskutera svensk beredskapsförmåga eftersom samhällets försörjning av livsmedel i stor utsträckning vilar på företagens förmåga att producera och leverera varor och tjänster. Detta lyftes fram vid KSLA:s seminarium i oktober 2021 och följs nu upp med ett rundabordssamtal. Livsmedelsverket och Jordbruksverket, vilka har i uppdrag att genom olika insatser öka den svenska beredskapsförmågan, bjuder in till dialog för att gemensamt diskutera hur samverkan kan utvecklas så förutsättningarna att säkerställa flödet av livsmedel kan säkras, allt för att undvika livsmedelsbrist.

För särskilt inbjudna


Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och luft med hjälp av växter. Experter diskuterar aktuell forskning och praktiska tillämningar inom området, i Sverige och utomlands.

Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och…

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…