Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

Rundabordsmöte

Samhällets försörjning vilar i stor utsträckning på företagens förmåga att leverera varor och tjänster. Livsmedelsverket och Jordbruksverket har i uppdrag att genom olika insatser öka den svenska beredskapsförmågan och se över hur samverkan kan utvecklas genom dialog med marknadens aktörer i syfte att säkerställa ett robust nationellt flöde av livsmedel.

 


Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap Mer information
Mer information

Myndigheter och näringsliv behöver gemensamt diskutera svensk beredskapsförmåga eftersom samhällets försörjning av livsmedel i stor utsträckning vilar på företagens förmåga att producera och leverera varor och tjänster. Detta lyftes fram vid KSLA:s seminarium i oktober 2021 och följs nu upp med ett rundabordssamtal. Livsmedelsverket och Jordbruksverket, vilka har i uppdrag att genom olika insatser öka den svenska beredskapsförmågan, bjuder in till dialog för att gemensamt diskutera hur samverkan kan utvecklas så förutsättningarna att säkerställa flödet av livsmedel kan säkras, allt för att undvika livsmedelsbrist.

För särskilt inbjudna


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…