1_KSLA_Landsbygdsnätverket


Sanning och konsekvens – om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat

1_KSLA_Landsbygdsnätverket


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

1_KSLA_Landsbygdsnätverket KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

1_KSLA_Landsbygdsnätverket Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Future Food Systems

1_KSLA_Landsbygdsnätverket Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

1_KSLA_Landsbygdsnätverket Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.