7_Nils Lagerroth Vad styr markanvändningen 241009


Sanning och konsekvens – om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat

Koll på kolet!

7_Nils Lagerroth Vad styr markanvändningen 241009 Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

7_Nils Lagerroth Vad styr markanvändningen 241009 KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

7_Nils Lagerroth Vad styr markanvändningen 241009 KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

7_Nils Lagerroth Vad styr markanvändningen 241009 Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.