Vårexkursion i Alnarp

Exkursion

Vårens sista akademisammankomst, vårexkursionen, hålls i Alnarp. Det blir en kombination av kunskap, landskap, botanik, estetik och historia, presenterad av kunniga ciceroner på plats.

The last Academy assembly of the spring, the excursion, is this year held in Alnarp. It will be a combination of knowledge, landscape, botany, aesthetics and history, presented by knowledgeable cicerones on site.

(För akademiens ledamöter med gäster. For Academy fellows with guests)


Vårexkursion i Alnarp Mer information
Mer information

Det går bra att delta enbart i den formella delen av sammankomsten, exakt tid kommer. Du anger i anmälan om du deltar i hela utflykten eller enbart i den formella delen. Zoomlänken till beslutsdelen mejlas som vanligt dagen före sammankomsten. I anmälan går det även att ange om man vill åka gemensamt till Alnarp, från Lund C eller Sturup.

Välkommen den 11 maj med start kl 10 för visning av museet, parken och arboretum!
Welcome on May 11 starting at 10 AM for a tour of the museum, the park and the arboretum!

Foto: Alnarp på våren, Oskar Svensson, CC BY-SA 4.0.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…