Mats Langstrom


Ska landsbygden kunna kommunicera?– och hur ska det då gå till?

Mats Langstrom


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Mats Langstrom KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Mats Langstrom Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Mats Langstrom Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Mats Langstrom Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.