Skalans betydelse

Akademisammankomst

Filminspelning

 

Skalans betydelse – morgondagens jordbrukslandskap i historiskt ljus

Att kunna driva jordbruk i storskalig form på stora tegar och stora gårdar har under lång tid varit en önskan hos många jordbrukare och jordbruksföretag. Med ett långt historiskt perspektiv har lantbrukets skala förändrats avsevärt, från många små tegar till stora fält och från många små torp och gårdar till stora gårdar på hundratusentals hektar i våra grannländer. Samtidigt förekommer det fortfarande både små och stora gårdar som hittar vägen in i framtiden med bibehållen lönsamhet.

Vad som gör skalan på jordbrukets fält och gårdar tänkvärd är att den ofta står i relation till avkastning per ytenhet, de biologiska stödfunktionerna, riskminimering och arbetsproduktivitet. Hur dessa olika faktorer balanseras spelar roll för lönsamheten men också för framtidens lantbruk och på lång sikt den globala matförsörjningen. Jordbrukets skala kommer att diskuteras utifrån ett historiskt samt biologiskt perspektiv men också i ljuset av erfarenheter från storskaligt bolagsdrivet jordbruk i Ryssland samt småskaligt jordbruk i Sverige.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…