Skatter i vått och torrt

Boksamtal

Skatter i vått och torrt Mer information
Mer information

2013-11-18-VattoTorrt

Skatter i vått och torrt

Premiärvisning av den första bok som på ett övergripande sätt presenterar Sveriges biologiska samlingar. I dessa samlingar finns fler än 33 miljoner registrerade föremål bevarade som våt- eller torrpreparat. Det rör sig om pressade växter, monterade djur av olika slag – från en blåval till för ögat knappt synliga småkryp, skinn och skelett, djur i sprit samt fossil. Många föremål är världsunika och tillsammans utgör de en nationalskatt som är okänd för de flesta. Det är en skatt som tillhör både oss och kommande generationer. Skulle den gå förlorad kan den inte anskaffas igen.

Torleif Ingelög beskriver var dessa skatter finns och hur de kommit till under mer än 250 år och hur de bör skötas. Vår tids stora samlingsprojekt beskrivs liksom med vilka hänsyn och metoder växter och djur samlas in och prepareras. Ett tiotal av samlingsfolkets fascinerande eldsjälar porträtteras.

Både i boken och under seminariet belyses och diskuteras varför vi har alla dessa samlingar och vad man kan göra med dem. Boken vänder sig till såväl beslutsfattare som en miljöintresserad allmänhet. Målsättningen är att ge en ökad förståelse för hur värdefulla och omistliga samlingarna är historiskt och, framför allt, för framtidens forskning, miljöövervakning och miljövård.

Under seminariet kommer boken att kunna köpas till starkt rabatterat pris.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.