Skenbar livsmedelstrygghet?

Seminarium

Skenbar livsmedelstrygghet? Mer information
Mer information

Sveriges roll i framtidens globala livsmedelsförsörjning

→ Se inspelning av seminariet. 

Ett arrangemang som vill sätta fokus på Sveriges roll, ansvar och möjligheter i den globala livsmedelsförsörjningen och nödvändigheten av en tydlig politisk strategi. Inbjudna är representanter för politik, media, näring och samhälle.

En av vår tids kanske viktigaste ödesfrågor är den globa­la livsmedelsförsörjningen, och den roll som Sverige kan och vill spela. Detta kommer att diskuteras vid detta heldagsseminarium.

Inbjudna är förträdare för riksdag och regering, media, forskarsamhälle och intresseorganisationer.

 

Livsmedel-19mars

Vi har länge, kanske alltför länge, förlitat oss på en ständigt ökande import av livsmedel. Men i dag ökar konkurrensen om naturresurserna, när jorden ska försörja ytterligare ett par miljarder människor.
Hur möter vi kraven på ökad matproduktion för värdens växande befolkning?
Kan vi, genom att bättre utnyttja våra förutsättningar, bidra till ökad och förbättrad livsmedelsproduktion?
Frågor som rymmer även etiska och moraliska ställningstaganden, och berör oss på flera plan.

Förhandsanmälan krävs – begränsat antal platser.

Arrangörer:
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
SEI, Stockholm Environment Institute

 

Program

10.00 – Välkommen
Moderator Henrik Ekman

10.05 – Från svält till överflöd:
Svensk livsmedelstrygghet och globala trender förr, nu och i framtiden
Lisa Sennerby Forsse (Rektor, SLU)
Johan Kuylenstierna (VD, SEI)

10.30 – Världens livsmedelsförsörjning och jordens miljö
Johan Rockström (VD, SRC)

11.00 – Finsk och svensk livsmedelsproduktion i en global handel
Johan Åberg (Verksamhetsledare SLC, Finland)
Helena Jonsson (Förbundsordförande, LRF)

12.00 – Lunch

13.00 – Hur kan forskning och utbildning bidra till en hållbar svensk livsmedelsförsörjning?
Johan Schnürer (Vicerektor, SLU)

13.45 – Paneldebatt: Behövs en svensk strategi för livsmedelsförsörjning?
Statssekreterare Magnus Kindbom, landsbygdsdepartementet
EU-parlamentarikerna Isabella Lövin, MP,
och Anna Maria Corazza Bildt, M
Riksdagsledamot Matilda Ernkrans, S
Lisa Sennerby Forsse (SLU)
Helena Jonsson (LRF)

14.45 – Avslutning och sammanfattning
Johan Kuylenstierna

15.00 – Kaffe och möjlighet till efterdiskussion

 

 

 

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…