Skenbar livsmedelstrygghet?

Seminarium

Skenbar livsmedelstrygghet? Mer information
Mer information

Sveriges roll i framtidens globala livsmedelsförsörjning

→ Se inspelning av seminariet. 

Ett arrangemang som vill sätta fokus på Sveriges roll, ansvar och möjligheter i den globala livsmedelsförsörjningen och nödvändigheten av en tydlig politisk strategi. Inbjudna är representanter för politik, media, näring och samhälle.

En av vår tids kanske viktigaste ödesfrågor är den globa­la livsmedelsförsörjningen, och den roll som Sverige kan och vill spela. Detta kommer att diskuteras vid detta heldagsseminarium.

Inbjudna är förträdare för riksdag och regering, media, forskarsamhälle och intresseorganisationer.

 

Livsmedel-19mars

Vi har länge, kanske alltför länge, förlitat oss på en ständigt ökande import av livsmedel. Men i dag ökar konkurrensen om naturresurserna, när jorden ska försörja ytterligare ett par miljarder människor.
Hur möter vi kraven på ökad matproduktion för värdens växande befolkning?
Kan vi, genom att bättre utnyttja våra förutsättningar, bidra till ökad och förbättrad livsmedelsproduktion?
Frågor som rymmer även etiska och moraliska ställningstaganden, och berör oss på flera plan.

Förhandsanmälan krävs – begränsat antal platser.

Arrangörer:
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
SEI, Stockholm Environment Institute

 

Program

10.00 – Välkommen
Moderator Henrik Ekman

10.05 – Från svält till överflöd:
Svensk livsmedelstrygghet och globala trender förr, nu och i framtiden
Lisa Sennerby Forsse (Rektor, SLU)
Johan Kuylenstierna (VD, SEI)

10.30 – Världens livsmedelsförsörjning och jordens miljö
Johan Rockström (VD, SRC)

11.00 – Finsk och svensk livsmedelsproduktion i en global handel
Johan Åberg (Verksamhetsledare SLC, Finland)
Helena Jonsson (Förbundsordförande, LRF)

12.00 – Lunch

13.00 – Hur kan forskning och utbildning bidra till en hållbar svensk livsmedelsförsörjning?
Johan Schnürer (Vicerektor, SLU)

13.45 – Paneldebatt: Behövs en svensk strategi för livsmedelsförsörjning?
Statssekreterare Magnus Kindbom, landsbygdsdepartementet
EU-parlamentarikerna Isabella Lövin, MP,
och Anna Maria Corazza Bildt, M
Riksdagsledamot Matilda Ernkrans, S
Lisa Sennerby Forsse (SLU)
Helena Jonsson (LRF)

14.45 – Avslutning och sammanfattning
Johan Kuylenstierna

15.00 – Kaffe och möjlighet till efterdiskussion