Skogen brinner! Igen!

Akademisammankomst

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna!

Filminspelning:

Skogen brinner! Igen!

Ett av 2018 års hetaste debattämnen var de många och stora skogsbränderna som drabbade Sverige den gångna sommaren. Vid denna akademisammankomst behandlar vi detta ämne – ”Skogen brinner! Igen!”

2014 års skogsbränder och fjolårets bränder sätter fokus på hur vårt samhälle och skogsbruket hanterar stora händelser i våra skogar. Alla är nog överens om att något måste göras, men på frågorna vad och hur varierar svaren. Dessutom är många olika aktörer inblandade och olika ansvarsområden i samhället berörs.

Är det som hänt något unikt eller kan vi vänta oss fler liknande extrema situationer i framtiden? Vad krävs av samhälle och skogsbruk för att klara denna typ av krissituationer i framtiden och hur kan vi arbeta förebyggande? Är det skogsbrukets fel att det brinner?

I månadsskiftet januari/februari 2019 lämnar utredaren Jan-Åke Björklund sin skogsbrandutredning till regeringen. Här får vi tillfälle att diskutera historia, nutid och framtid utifrån Björklunds slutsatser och olika intressenters inspel.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.