Skogen brinner! Igen!

Akademisammankomst

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna!

Filminspelning:

Skogen brinner! Igen!

Ett av 2018 års hetaste debattämnen var de många och stora skogsbränderna som drabbade Sverige den gångna sommaren. Vid denna akademisammankomst behandlar vi detta ämne – ”Skogen brinner! Igen!”

2014 års skogsbränder och fjolårets bränder sätter fokus på hur vårt samhälle och skogsbruket hanterar stora händelser i våra skogar. Alla är nog överens om att något måste göras, men på frågorna vad och hur varierar svaren. Dessutom är många olika aktörer inblandade och olika ansvarsområden i samhället berörs.

Är det som hänt något unikt eller kan vi vänta oss fler liknande extrema situationer i framtiden? Vad krävs av samhälle och skogsbruk för att klara denna typ av krissituationer i framtiden och hur kan vi arbeta förebyggande? Är det skogsbrukets fel att det brinner?

I månadsskiftet januari/februari 2019 lämnar utredaren Jan-Åke Björklund sin skogsbrandutredning till regeringen. Här får vi tillfälle att diskutera historia, nutid och framtid utifrån Björklunds slutsatser och olika intressenters inspel.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…