Skogen brinner! Igen!

Akademisammankomst

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna!

Filminspelning:

Skogen brinner! Igen!

Ett av 2018 års hetaste debattämnen var de många och stora skogsbränderna som drabbade Sverige den gångna sommaren. Vid denna akademisammankomst behandlar vi detta ämne – ”Skogen brinner! Igen!”

2014 års skogsbränder och fjolårets bränder sätter fokus på hur vårt samhälle och skogsbruket hanterar stora händelser i våra skogar. Alla är nog överens om att något måste göras, men på frågorna vad och hur varierar svaren. Dessutom är många olika aktörer inblandade och olika ansvarsområden i samhället berörs.

Är det som hänt något unikt eller kan vi vänta oss fler liknande extrema situationer i framtiden? Vad krävs av samhälle och skogsbruk för att klara denna typ av krissituationer i framtiden och hur kan vi arbeta förebyggande? Är det skogsbrukets fel att det brinner?

I månadsskiftet januari/februari 2019 lämnar utredaren Jan-Åke Björklund sin skogsbrandutredning till regeringen. Här får vi tillfälle att diskutera historia, nutid och framtid utifrån Björklunds slutsatser och olika intressenters inspel.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…