Skogen, virket och byggnadsvården

Rundabordsmöte

Att restaurera kulturhistoriska träbyggnader kräver kunskap om hantverk och gamla metoder liksom tillgång till virke av hög kvalitet. Sådant virke är idag en bristvara och återväxten minskar genom skogsbrukets omloppstider i kombination med kraven på att skydda gamla skogar.

Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.


Skogen, virket och byggnadsvården Mer information
Mer information

KSLA lyfter vid det här rundabordssamtalet, tillsammans med Hantverkslaboratoriet, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, frågan om specialvirke för byggnadsvården och låter olika intressen inom området komma till tals.

Dialog och gemensamt tänkande behövs och vi hoppas att samtalet leder till fortsatt idéskapande arbete på väg mot en hållbar skogsproduktion med möjlighet till såväl en rik biologisk mångfald som produktion av specialvirke för byggnadsvården.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…