Skoglig studieresa till USA:s sydstater/Study trip to the US South

Exkursion

Skoglig studieresa till USA:s sydstater/Study trip to the US South Mer information
Mer information
 

Study trip to the Southern states of the US

Läs Carl Henrik Palmérs rapport från resan, ladda ned här ovanför!

The Forestry Section plans a study trip to USA’s Southern states in co-operation with our foreign fellow William B. Stuart, professor at the Mississippi State University. The trip, which will take place 20–27 August 2011, starts and ends in New Orleans and includes a round trip in the states Louisiana, Florida, Mississippi and Alabama.

Akademiens skogsavdelning planerar en studieresa till USA:s sydstater i samarbete med vår utländske ledamot William B. Stuart, professor vid Mississippi State University. Resan som kommer att genomföras under tiden 20–27 augusti 2011 startar och slutar i New Orleans och omfattar en rundresa i delstaterna Louisiana, Florida, Mississippi och Alabama.

Syftet är att vi skall informera oss om skogsbruk och skogsindustriell verksamhet i den amerikanska södern. Programmet omfattar bl.a. allmänna skogliga förutsättningar, avverkning och transport, entreprenörsfrågor, certifiering, sågverk, massaproduktion, bioenergi m m. Exempel på företag som vi kommer att träffa är Green Circle Bio Energy (pelletstillverkning), Timber Harvesters (entreprenadföretag), Molpus Timberlands LLC (Timberland Investment Management Organization), Georgia Pacific, J. M. Jones Lumber Company on the ”Big Muddy” (lövsågverk).

Dessutom kommer vi att under resans första dag få tillfälle att studera konsekvenserna av orkanen Katarina som skogsmässigt var av samma omfattning som vår Gudrun. Andra intressanta inslag under resan kommer att vara maten och musiken i New Orleans, Natchez-indianernas kultur med besök i Grand Village, betydelsefulla platser från The Civil War.


Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden?

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad händer om det inte finns några arvingar? Vilket stöd behöver unga för att våga och för att lyckas?

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur…

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv – forskare och praktiker bidrar med råd och erfarenheter.

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv –…

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt inbjudna.

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt…