Skoglig studieresa till USA:s sydstater/Study trip to the US South

Exkursion

Skoglig studieresa till USA:s sydstater/Study trip to the US South Mer information
Mer information
 

Study trip to the Southern states of the US

Läs Carl Henrik Palmérs rapport från resan, ladda ned här ovanför!

The Forestry Section plans a study trip to USA’s Southern states in co-operation with our foreign fellow William B. Stuart, professor at the Mississippi State University. The trip, which will take place 20–27 August 2011, starts and ends in New Orleans and includes a round trip in the states Louisiana, Florida, Mississippi and Alabama.

Akademiens skogsavdelning planerar en studieresa till USA:s sydstater i samarbete med vår utländske ledamot William B. Stuart, professor vid Mississippi State University. Resan som kommer att genomföras under tiden 20–27 augusti 2011 startar och slutar i New Orleans och omfattar en rundresa i delstaterna Louisiana, Florida, Mississippi och Alabama.

Syftet är att vi skall informera oss om skogsbruk och skogsindustriell verksamhet i den amerikanska södern. Programmet omfattar bl.a. allmänna skogliga förutsättningar, avverkning och transport, entreprenörsfrågor, certifiering, sågverk, massaproduktion, bioenergi m m. Exempel på företag som vi kommer att träffa är Green Circle Bio Energy (pelletstillverkning), Timber Harvesters (entreprenadföretag), Molpus Timberlands LLC (Timberland Investment Management Organization), Georgia Pacific, J. M. Jones Lumber Company on the ”Big Muddy” (lövsågverk).

Dessutom kommer vi att under resans första dag få tillfälle att studera konsekvenserna av orkanen Katarina som skogsmässigt var av samma omfattning som vår Gudrun. Andra intressanta inslag under resan kommer att vara maten och musiken i New Orleans, Natchez-indianernas kultur med besök i Grand Village, betydelsefulla platser från The Civil War.