2011-08-20–27 USA-resa rapport


Skoglig studieresa till USA:s sydstater/Study trip to the US South

2011-08-20--27 USA-resa rapport


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2011-08-20--27 USA-resa rapport KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2011-08-20--27 USA-resa rapport Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

2011-08-20--27 USA-resa rapport Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

2011-08-20--27 USA-resa rapport Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.