Skogsbruket och artskyddsförordningen

Seminarium

Se filminspelning här:
Del 1 före lunch
Del 2 efter lunch

Skogsbruket och artskyddsförordningen
– från teori till praktik

 

Artskyddsförordningen i skogen är en högaktuell fråga på många sätt.

Gränsdragningen mellan ansvarsområden och praktisk hantering mellan myndigheter har varit oklar och håller på att förtydligas.

Exempel på frågor vi vill belysa är:

  • Varför är artskydd i skogsbruk svårt rent juridiskt?
  • Vad betyder artskyddsförordningen för den biologiska mångfalden i skogen?
  • Hur kan skogsbruket arbeta med artskydd i praktiken?

Syftet med detta seminarium är att föra en diskussion kring olika perspektiv på vad tillämpningen av artskyddsförordningen innebär i teori och praktik.

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

 

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.