Skogshistoriska Sällskapets Årsstämma HÅLLS DIGITALT

Extern arrangör

Skogshistoriska Sällskapets Årsstämma HÅLLS DIGITALT Mer information
Mer information

På grund av det rådande läget är jubileumsseminariet, nordiska mötet och middagen den 26 mars, exkursionen den 27 mars samt studiebesöket på Nordiska museet 28/3 inställt och framflyttat till 25–26 mars 2021 (preliminärt datum)

Årsstämman hålls den 27 mars 2020 kl 10–11.15 men via länk, mer information kommer från styrelsen.

Skogshistoriska Sällskapet i Sverige, SHS, bildades på KSLA i februari 1990. Föregångare var KSLA:s Skogsbrukshistoriska utskott, verksamt under åren 1983–88. Professor Lars Kardell, SLU, var en drivande kraft vid bildandet av SHS.

Gensvaret var gott, föreningen var efter några år uppe i 800 medlemmar, så uppenbarligen var behovet av en organisation som bevakade och lyfte fram skogshistoriska aspekter stort. Sällskapet består idag av 1 500 medlemmar.

Den 25–26 mars 2021 bjuder Skogshistoriska Sällskapet och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien in medlemmar och ledamöter, nordiska kollegor samt representanter för forskning och industri till ett spännande jubileumsprogram på KSLA i skogshistoriens tecken, välkommen!

———————————————————————————————

Årets JUBILEUMSPROGRAM på KSLA flyttas fram till 25–26 mars 2021

torsdag den 26 mars 2020

  • INSTÄLLT: Skogshistorisk konferens ”Hur kan vi använda skogshistorien? Historiska perspektiv och nutida utmaningar”, kl 10–16 (400 kr)
  • INSTÄLLT: Nordiskt möte för skogshistoriska sällskap och skogsmuseer, kl 16.30–18
  • INSTÄLLT: Jubileumsmiddag på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm, kl 19 (600 kr)

fredag den 27 mars 2020

  • Skogshistoriska Sällskapets årsstämma, kl 10–11.15 V.g. anmäl till mats.hannerz@silvinformation.se
  • Kaffe, kl 11-12
  • INSTÄLLT: Exkursion ”Skogen som energikälla”, per buss till Djurgårdsförvaltningen och Värtaverket

lördag den 28 mars 2020

  • INSTÄLLT: Guidad tur på Nordiska museets utställning ”Arktis – medan isen smälter”

———————————————————————————————

 

 


Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och luft med hjälp av växter. Experter diskuterar aktuell forskning och praktiska tillämningar inom området, i Sverige och utomlands.

Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och…

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…