Skogshistoriska Sällskapets Årsstämma HÅLLS DIGITALT

Extern arrangör

Skogshistoriska Sällskapets Årsstämma HÅLLS DIGITALT Mer information
Mer information

På grund av det rådande läget är jubileumsseminariet, nordiska mötet och middagen den 26 mars, exkursionen den 27 mars samt studiebesöket på Nordiska museet 28/3 inställt och framflyttat till 25–26 mars 2021 (preliminärt datum)

Årsstämman hålls den 27 mars 2020 kl 10–11.15 men via länk, mer information kommer från styrelsen.

Skogshistoriska Sällskapet i Sverige, SHS, bildades på KSLA i februari 1990. Föregångare var KSLA:s Skogsbrukshistoriska utskott, verksamt under åren 1983–88. Professor Lars Kardell, SLU, var en drivande kraft vid bildandet av SHS.

Gensvaret var gott, föreningen var efter några år uppe i 800 medlemmar, så uppenbarligen var behovet av en organisation som bevakade och lyfte fram skogshistoriska aspekter stort. Sällskapet består idag av 1 500 medlemmar.

Den 25–26 mars 2021 bjuder Skogshistoriska Sällskapet och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien in medlemmar och ledamöter, nordiska kollegor samt representanter för forskning och industri till ett spännande jubileumsprogram på KSLA i skogshistoriens tecken, välkommen!

———————————————————————————————

Årets JUBILEUMSPROGRAM på KSLA flyttas fram till 25–26 mars 2021

torsdag den 26 mars 2020

  • INSTÄLLT: Skogshistorisk konferens ”Hur kan vi använda skogshistorien? Historiska perspektiv och nutida utmaningar”, kl 10–16 (400 kr)
  • INSTÄLLT: Nordiskt möte för skogshistoriska sällskap och skogsmuseer, kl 16.30–18
  • INSTÄLLT: Jubileumsmiddag på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm, kl 19 (600 kr)

fredag den 27 mars 2020

  • Skogshistoriska Sällskapets årsstämma, kl 10–11.15 V.g. anmäl till mats.hannerz@silvinformation.se
  • Kaffe, kl 11-12
  • INSTÄLLT: Exkursion ”Skogen som energikälla”, per buss till Djurgårdsförvaltningen och Värtaverket

lördag den 28 mars 2020

  • INSTÄLLT: Guidad tur på Nordiska museets utställning ”Arktis – medan isen smälter”

———————————————————————————————

 

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…