2012-11-13 Inbjudan Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion


Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion

Koll på kolet!

2012-11-13 Inbjudan Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja…

Skogen 2080

2012-11-13 Inbjudan Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2012-11-13 Inbjudan Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2012-11-13 Inbjudan Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.