Skogsnäring på frammarsch

Seminarium

Skogsnäring på frammarsch Mer information
Mer information

Skogsnäring på frammarsch

Skogens nya och gamla produkter får viktiga roller i den framtida bioekonomin. Skogen och den befintliga industrin ger förutsättningar för mångbruk och helt nya produkter i många branscher, förbättrade kretslopp och bidrar till en bättre klimatsituation.

Flera framtidsinriktade program syftar till att stärka skogsnäringens frammarsch. IVA:s Innovation i Skogsnäringen och regeringens Nationella Skogsprogram är två viktiga exempel där många intressenter är involverade.

Arbetet i dessa står i centrum för seminariet som arrangeras av IVA:s avdelning för Skogsnäringens teknik och KSLA:s Skogsavdelning.

Elisabeth Backteman, ansvarig för regeringens Nationella Skogsprogram Innovation i Skogsnäringen, och Olof Persson, styrgruppsordförande för Innovation i Skogsnäringen, presenterar syfte, mål och förväntade resultat för respektive program.

Projektledarna Agnetha Alriksson, Näringsdepartementet, och Mats Johnsson, IVA, redogör för vilka möjligheter för skogsnäringen som nya omvärldsanalyser pekar på och resultaten i programmen hittills.

En panel bestående av representanter från byggsektorn, skogsnäringen, miljö- och energisidan inleder diskussionen om hur resultaten kan användas och omsättas i praktisk handling.

Eva Färnstrand leder seminariet.

För mer information och anmälan, se denna länk.

Anmälan senast 11 april.

Webbsänds!


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…