Skogsnäring på frammarsch

Seminarium

Skogsnäring på frammarsch Mer information
Mer information

Skogsnäring på frammarsch

Skogens nya och gamla produkter får viktiga roller i den framtida bioekonomin. Skogen och den befintliga industrin ger förutsättningar för mångbruk och helt nya produkter i många branscher, förbättrade kretslopp och bidrar till en bättre klimatsituation.

Flera framtidsinriktade program syftar till att stärka skogsnäringens frammarsch. IVA:s Innovation i Skogsnäringen och regeringens Nationella Skogsprogram är två viktiga exempel där många intressenter är involverade.

Arbetet i dessa står i centrum för seminariet som arrangeras av IVA:s avdelning för Skogsnäringens teknik och KSLA:s Skogsavdelning.

Elisabeth Backteman, ansvarig för regeringens Nationella Skogsprogram Innovation i Skogsnäringen, och Olof Persson, styrgruppsordförande för Innovation i Skogsnäringen, presenterar syfte, mål och förväntade resultat för respektive program.

Projektledarna Agnetha Alriksson, Näringsdepartementet, och Mats Johnsson, IVA, redogör för vilka möjligheter för skogsnäringen som nya omvärldsanalyser pekar på och resultaten i programmen hittills.

En panel bestående av representanter från byggsektorn, skogsnäringen, miljö- och energisidan inleder diskussionen om hur resultaten kan användas och omsättas i praktisk handling.

Eva Färnstrand leder seminariet.

För mer information och anmälan, se denna länk.

Anmälan senast 11 april.

Webbsänds!