Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning

Akademisammankomst

Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning Mer information
Mer information

Hur ska den tryggas?

Sammankomst för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Skogsbruket och skogsindustrins förutsättningar och driftsformer förändras ständigt. Ny teknik och nya produkter utvecklas samtidigt som industrins krav på råvaran blir alltmer sofistikerad. Detta medför behov av kompetens som tidigare inte efterfrågats.

Den högre skogliga utbildningen i Sverige har varit starkt knuten till en sammanhållande yrkes-utbildning av skogstekniker, skogsmästare och jägmästare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I Norge och Danmark finns inte längre en jägmästarutbildning. I Tyskland är den klassiska skogliga utbildningen under förändring och i Nordamerika sker skoglig utbildning ofta utanför ett sammanhållet program. I Sverige kan man idag vid flera högskolor och universitet läsa likartade kurser i biologi, teknik och ekonomi som ges vid de skogliga programmen vid SLU. Utbildningsformerna och de tekniska hjälpmedlen förändras i snabb takt vilket medför nya förutsättningar för utbildning t.ex. distansundervisning.

Är dagens skogliga utbildning i Sverige anpassad till näringens behov? Är det bra att ha den högre skogliga utbildningen utformad som en samlad yrkesutbildning vid ett universitet (SLU)? Detta är frågor som behöver diskuteras då näringen är starkt beroende av att den framtida kompetens-försörjningen tryggas.

Program

15.00  Kaffe i Oscars källare

15.30  Formell sammankomst

15.45
– Strategin för utbildningen vid SLU:s skogliga fakultet  Tomas Lundmark, Dekanus, Skogsfakulteten SLU
– Flexibelt lärandekoncept i sydsvensk skoglig utbildning  Erika Olofsson, Programansvarig Skog och Trä, Linnéuniversitetet
– Vilken kompetens behöver skogsbruket?  Sune Nilsson, Personalchef, Mellanskog
– Diskussion och avslutning  Linda Hedlund

18.00  Ärtsupé


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…