Skogsnäringens värdekedjor

Seminarium

Skogsnäringens värdekedjor – definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden

De flesta är övertygade om att skogsnäringen har mycket mer att ge, men för detta krävs värdeskapande förnyelse. För att närmare undersöka möjligheterna har en grupp med koppling till IVA och KSLA (Kommittén för skoglig teknik och logistik) fört rundabordssamtal om skogs-näringens värdekedjor. Centrala frågeställningar har varit hur befintliga värdekedjor fungerar och kan utvecklas samt hur nya kan skapas.

Vid detta seminarium, som arrangeras i samarbete med IVA Avd. VIII, redovisas resultaten från det arbetet. Seminariet tar upp skogsnäringens situation, värdekedjebegreppet och möjligheter att utveckla samt ta fram nya produkter ur skogsråvara. Vi kommer även att redogöra för hur man i Kanada på ett ambitiöst sätt angripit dessa frågor.

Avslutningsvis vill vi diskutera hur arbetet kan drivas vidare, på vilken nivå, med vilka aktörer och med vilken finansiering.

Seminariet vänder sig till alla som vill bidra till utvecklingen av skogsnäringens värdekedjor; företrädare för industri och skogsbruk, energiföretag, FoU-organisationer, forskningsfinansiärer och beslutsfattare.

För mer information och program, se ovanstående PDF-fil.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…