Lars Wilhelmsson och Gert Andersson


Skogsnäringens värdekedjor

Lars Wilhelmsson och Gert Andersson


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Lars Wilhelmsson och Gert Andersson KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Lars Wilhelmsson och Gert Andersson Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Lars Wilhelmsson och Gert Andersson Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Lars Wilhelmsson och Gert Andersson Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.