Skogsriket – med värden för världen

Akademisammankomst

Skogsriket – med värden för världen Mer information
Mer information

Sammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Skogsriket är landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småortssverige.

Eller som landsbygdsministern uttrycker det: ”Skogsbruk och skogsindustri kopplad till skogen har en enorm betydelse för den svenska ekonomin och skapar över 100 000 jobb, de allra flesta på den svenska landsbygden. Och de ska bli fler! Från skogsråvara kan man skapa bränsle till bilar, möbler, kemikalier, papper, kläder – och mycket annat.

Skogen är dessutom hem för tusentals arter. Värdet av de ekosystemtjänster som skogen levererar går knappast att skatta i pengar, till exempel binder växande skog in mycket kol vilket gör den till en nyckelfaktor i arbetet med att bekämpa klimatförändringar.

Den svenska skogen har värden för världen. Och jag har en vision att vi ska bli ännu bättre att ta till vara på dem. Kanske kan Sverige till och med bli bäst i världen på att ta till vara på alla de värden skogen erbjuder, från naturupplevelser till produktion, innovation och de nya produkterna. Jag kallar visionen för Skogsriket – med värden för världen.

Skogsriket har det hållbara brukandet och de jämställda skogspolitiska målen som bas. Det innebär att det är lika viktigt att vi når upp till målet om god miljöhänsyn, som målet om en hög produktion. Det är så vi skapar en skogspolitik i balans.”

Skogsriket består av fyra grenar som utgår från de värden som finns i skogen – Hållbart brukande, Förädling och innovation, Upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Kom och lyssna till och diskutera hur denna vision skall bli verklighet!

Program

Moderator: Åke Barklund, Akademiens sekreterare och VD

15.00 Samling, kaffe/te i Oscars källare
15.30 Formell sammankomst
15.45 Presentation av visionen Skogsriket
Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister
16.20 Att vara ambassadör för Skogsriket
Sven Erik Hammar, Skogsägarna Mellanskog
Katarina Levin, SCA Timber
Elisabet Salander Björklund, Bergvik Skog AB
16.50 Paus
17.10 Vad kan akademien bidra med?
Åke Barklund, Akademiens sekreterare och VD
17.25 Diskussion
18.00 Ärtsupé


 


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…