Skogsriket – med värden för världen

Akademisammankomst

Skogsriket – med värden för världen Mer information
Mer information

Sammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Skogsriket är landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småortssverige.

Eller som landsbygdsministern uttrycker det: ”Skogsbruk och skogsindustri kopplad till skogen har en enorm betydelse för den svenska ekonomin och skapar över 100 000 jobb, de allra flesta på den svenska landsbygden. Och de ska bli fler! Från skogsråvara kan man skapa bränsle till bilar, möbler, kemikalier, papper, kläder – och mycket annat.

Skogen är dessutom hem för tusentals arter. Värdet av de ekosystemtjänster som skogen levererar går knappast att skatta i pengar, till exempel binder växande skog in mycket kol vilket gör den till en nyckelfaktor i arbetet med att bekämpa klimatförändringar.

Den svenska skogen har värden för världen. Och jag har en vision att vi ska bli ännu bättre att ta till vara på dem. Kanske kan Sverige till och med bli bäst i världen på att ta till vara på alla de värden skogen erbjuder, från naturupplevelser till produktion, innovation och de nya produkterna. Jag kallar visionen för Skogsriket – med värden för världen.

Skogsriket har det hållbara brukandet och de jämställda skogspolitiska målen som bas. Det innebär att det är lika viktigt att vi når upp till målet om god miljöhänsyn, som målet om en hög produktion. Det är så vi skapar en skogspolitik i balans.”

Skogsriket består av fyra grenar som utgår från de värden som finns i skogen – Hållbart brukande, Förädling och innovation, Upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Kom och lyssna till och diskutera hur denna vision skall bli verklighet!

Program

Moderator: Åke Barklund, Akademiens sekreterare och VD

15.00 Samling, kaffe/te i Oscars källare
15.30 Formell sammankomst
15.45 Presentation av visionen Skogsriket
Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister
16.20 Att vara ambassadör för Skogsriket
Sven Erik Hammar, Skogsägarna Mellanskog
Katarina Levin, SCA Timber
Elisabet Salander Björklund, Bergvik Skog AB
16.50 Paus
17.10 Vad kan akademien bidra med?
Åke Barklund, Akademiens sekreterare och VD
17.25 Diskussion
18.00 Ärtsupé


 


Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…

Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production

5/12: This seminar offers a global overview of the situation as well as concrete examples on development of methods and tools to deal with inappropriate use of antibiotics.

Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production

5/12: This seminar offers a global overview of the situation as well…