Skogsskötsel för olika värden

Exkursion

Skogsskötsel för olika värden Mer information
Mer information

Skogsskötsel för olika värden

Den svenska skogen är en nationell resurs med många olika användare. Det leder till skilda önskemål om hur skogen ska skötas och nyttjas. Inom ramen för samhällets regelverk och andra spelregler bestämmer skogsägaren själv hur skog och mark brukas. Skogsägarens drivkrafter och mål blir därmed avgörande för hur skogen sköts.

KSLA:s skogsskötselkommitté har bland annat som uppgift att belysa skogsskötselns betydelse för att nå olika mål för skogens användning. Kommittén arrangerar därför två exkursioner för att belysa hur skogsskötsel skiljer sig åt när olika mål och förutsättningar styr verksamheten.

Den första exkursionen äger rum den 15 mars i Bjurholms kommun, ca 8 mil väster om Umeå. Där kommer vi att studera och diskutera skogsbruk inom områden med rennäring och rekreationsvärden. Vi kommer bl.a. att träffa representanter för SCA och Vilhelmina Norra sameby och diskutera avverkningar i området Drakryggen.
→ Till anmälan till exkursionen den 15 mars.

Den andra exkursionen äger rum den 27 april i Linköpings kommun. Där kommer vi att få lyssna till två olika markägarkategoriers mål med avseende på virkesproduktion, rekreation, friluftsliv och landskapsbild. Vi besöker Lars Vikinge, privat skogsägare, och representanter för Linköpings kommunskogar.
Anmälan senast den 17 april, länk här ovan.

Antalet platser per exkursion är begränsat till vad som ryms i en buss.

Vi ser fram emot två spännande dagar med många intressanta diskussioner!

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…