Skötselstrategier för olika målskogar

Workshop

Skötselstrategier för olika målskogar Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Skötselstrategier för olika målskogar

Den svenska skogen ses som en gemensam resurs med många olika intressenter. Det leder till ett flertal olika målbilder för skogens användning. Det är dock skogsägarens drivkrafter och mål – inom ramen för samhällets regelverk och andra spelregler – som avgör hur skogen sköts.

KSLA:s skogsskötselkommitté har en viktig uppgift i att belysa skogsskötselns betydelse för att nå olika mål för skogens användning. Kommitténs arbete utgår från scenarioanalyser som har genomförts inom forskningsprogrammet Future Forests baserat på önskvärda framtidsskogar. Dessa har definierats av grupper med olika intresseinriktningar: skogsbruk och energiindustri, naturvård, samiska samt rekreation och friluftsliv.

Denna workshop arrangeras av KSLA:s skogsskötselkommitté till vilken forskare från bl.a. Future Forests bjuds in. Syftet med workshopen är att beskriva vilka åtgärder och strategier inom skogsskötsel som skogsägare kan använda för att nå ett urval definierade mål.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…