Små partiklar och mat – möjligheter och risker

Seminarium

Små partiklar och mat – möjligheter och risker Mer information
Mer information

Små partiklar och mat – möjligheter och risker

Seminarium om nanoteknologi och mat

Se konferensen på film här!

Nanotekniken och nanovetenskapen handlar om att studera och modifiera materien på atomnivå. Genom att modifiera en miljondels millimeter stora partiklar kan man designa material och applikationer med speciella egenskaper som till exempel starkare och lättare material eller livsmedelsstrukturer som ökar näringsämnens tillgänglighet i kroppen.

Många miljarder kronor satsas globalt på forskning och utveckling av nanoteknik inom områden som informationsteknik, elektronik och materialteknik, men även för kemiska och biologiska tillämpningar. Teknologin ger stora möjligheter men också en del risker, kända och okända.

Nanomaterial finns i dag i konsumentprodukter som kosmetika, bilvård, kläder och sportutrustning men också i livsmedelsrelaterade produkter.

Vad kan vi vänta oss av nanoteknologin inom livsmedelsområdet? Kan vi få smartare och mer lättömda förpackningar, nyttigare livsmedel och billigare och mer miljövänlig växthusodling? Möjligheter finns, men hur är det med riskerna? Och finns efterfrågan från konsumenterna eller är det bara ”teknikrusiga” forskare och industri som driver på?

Seminariet genomförs på svenska och delvis på engelska.

Program

Moderator: Louise Ungerth 

13.00
Välkommen
Åke Barklund, Akademisekreterare och VD, KSLA

13.10
Nanoteknologi – ett ”litet” forskningsområde eller en ”stor” industriell möjlighet?
Lars Montelius, professor, The Nanometer Structure Consortium, Lund University

13.45
Nano – foods and packaging – what’s up and in the pipeline
Beate Kettlitz, director, Food Policy Science and R&D, Food Drink Europe, Brussels

14.30
Kaffe

15.00
Nano – stora risker med små partiklar?
Bengt Fadeel, professor, Karolinska institutet, Stockholm
Lilianne Abramsson Zetterberg/Kettil Svensson, toxikologer, Livsmedelsverket

15.40
Nanoteknologi – behövs fler regler?
Maria Wallén, toxikolog, Kemikalieinspektionen

16.00
Nanoteknologi och livsmedel – möjligheter och risker
Diskussion

16.45
Avslutning

 


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…