Små partiklar och mat – möjligheter och risker

Seminarium

Små partiklar och mat – möjligheter och risker Mer information
Mer information

Små partiklar och mat – möjligheter och risker

Seminarium om nanoteknologi och mat

Se konferensen på film här!

Nanotekniken och nanovetenskapen handlar om att studera och modifiera materien på atomnivå. Genom att modifiera en miljondels millimeter stora partiklar kan man designa material och applikationer med speciella egenskaper som till exempel starkare och lättare material eller livsmedelsstrukturer som ökar näringsämnens tillgänglighet i kroppen.

Många miljarder kronor satsas globalt på forskning och utveckling av nanoteknik inom områden som informationsteknik, elektronik och materialteknik, men även för kemiska och biologiska tillämpningar. Teknologin ger stora möjligheter men också en del risker, kända och okända.

Nanomaterial finns i dag i konsumentprodukter som kosmetika, bilvård, kläder och sportutrustning men också i livsmedelsrelaterade produkter.

Vad kan vi vänta oss av nanoteknologin inom livsmedelsområdet? Kan vi få smartare och mer lättömda förpackningar, nyttigare livsmedel och billigare och mer miljövänlig växthusodling? Möjligheter finns, men hur är det med riskerna? Och finns efterfrågan från konsumenterna eller är det bara ”teknikrusiga” forskare och industri som driver på?

Seminariet genomförs på svenska och delvis på engelska.

Program

Moderator: Louise Ungerth 

13.00
Välkommen
Åke Barklund, Akademisekreterare och VD, KSLA

13.10
Nanoteknologi – ett ”litet” forskningsområde eller en ”stor” industriell möjlighet?
Lars Montelius, professor, The Nanometer Structure Consortium, Lund University

13.45
Nano – foods and packaging – what’s up and in the pipeline
Beate Kettlitz, director, Food Policy Science and R&D, Food Drink Europe, Brussels

14.30
Kaffe

15.00
Nano – stora risker med små partiklar?
Bengt Fadeel, professor, Karolinska institutet, Stockholm
Lilianne Abramsson Zetterberg/Kettil Svensson, toxikologer, Livsmedelsverket

15.40
Nanoteknologi – behövs fler regler?
Maria Wallén, toxikolog, Kemikalieinspektionen

16.00
Nanoteknologi och livsmedel – möjligheter och risker
Diskussion

16.45
Avslutning

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…