Smakens värde – för individen, producenten och förädlaren

Seminarium

Filminspelning

Smakens värde – för individen, producenten och förädlaren

Smak är en av de tyngsta faktorerna bakom valet av den mat vi önskar att äta. Bakgrunden till varför vi tycker om viss mat kan bland annat förklaras av vår kulturella bakgrund och traditioner, liksom sannolikt också evolutionsbiologiska överlevnadsmekanismer. I samband med det ökande intresset för mat i allmänhet kommer livsmedelssäkerhet, produktionsmetoder och ursprung oftare före smaken i fokus. Många gånger handlar diskussionen om hälsosam mat, mat ”fri från” eller om konventionell alternativt ekologiskt producerad mat. Producentens marknadsföring görs sällan utifrån smakens värde utan den sker utifrån mervärden som t.ex. produktions- och miljövärden.

Målet för seminariet är att belysa på vilket sätt smak som värdeskapare kan prioriteras genom hela livsmedelskedjan. Här blir centrala frågor hur råvarans goda smak uppstår och hur den bibehålls eller förändras genom processkedjan. Har smaken betydelse för varans värde och konkurrenskraft? Vilken roll har smaken och aktuella smakpreferenser för individens och befolkningens hälsa? Kan det finnas en potential att förstärka livsmedelsproduktionens olika led och samtidigt skapa ökad kundnöjdhet genom att strategiskt arbeta med smak som utgångspunkt genom hela kedjan?

För att lyfta smakens värde för individen, producenten och förädlaren bjuder Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja in till ett seminarium om smakens mervärden i olika led av kedjan.

Seminariet riktar sig till alla aktörer inom livsmedelskedjan, från producent till konsument, med huvudfokus på att skapa en arena där olika intressenter möts.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…