Småorten och landsbygdens utveckling

Konferens

Småorten och landsbygdens utveckling – samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv

Några nedslag i programmet:

  • Om landsbygdens och småorternas roll i ett samhällsbyggande. En omställning måste komma från överkonsumtion till något mer hållbart. Vilka möjligheter har landsbygden? Politik och planering för en landsbygd i förändring.
  • Vad är det som är så speciellt med att bygga och utveckla samhällen i glesbygd och landsbygd. Vilka är utmaningarna, förväntningarna och resurserna när landsbygdens samhällen ska byggas och utvecklas? Och vilka är visionerna för morgondagens landsbygd?
  • Om vikten av att inkludera lokala initiativ och civilsamhällets aktörer i en inkluderande och hållbar utveckling av landsbygdens samhälle.
  • Kommunen är förhållandevis ensam som samhällsbyggare i många landsbygdskommuner. Kapitalstarka privata investerare har ofta ett marginellt intresse av att investera på landsbygden. Hur kan kommuner investera tillsammans med andra under sådana omständigheter och styra och planera för sin infrastruktur?
  • Vem lämnar staden? Om de grupper som väljer landsbygden som arena för en ny livsstil, bland annat landsbygdsflyttare. Landsbygden ger rum åt alternativa livsstilar.
  • Jordbrukare och odlare utvecklar alternativa vägar för att nå konsumenter, ofta med inriktning mot lokal produktion. Småskaliga diversifierade jordbruken bidrar till landsbygden som plats för alternativa livsstilar.
  • Exempel på downshiftare – personer som frivilligt väljer att gå ner i inkomst för att ge utrymme åt andra dimensioner i livet; fritid, sociala relationer, kreativa idéer, företagande… ibland förenat med en ekologiskt hållbar livsstil.
  • Älvkarleby kommuns nya översiktsplan föreslår utveckling utanför prioriterade utvecklingsorter och skapar förutsättningar för en bärkraftig landsbygdsutveckling. Ett väl fungerande samspel mellan tätort och landsbygd är viktigt för att kommunen ska uppnå sin fulla potential.
  • En ny järnvägsstation ska göra Alsike Nord Etapp 2 till en hållbar, levande stadsdel där det finns mötesplatser i form av torg, parker, gårdar och gaturum för de boende. Hållbarhetsambitionerna är höga, det kräver att hållbara livsmönster främjas.
  • En Smart By använder digital teknologi och innovationer för att främja livskvalitet, resurseffektivisering, mindre miljöpåverkan m m. Den bygger vidare på sina existerande styrkor och resurser, men utvecklar också nya möjligheter.

 

Mer information och anmälan →

Välkomna!


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…