Smart biomass for future materials

Seminarium

If you are interested in new discoveries and new ideas for future materials and their production, come and listen to scientists with new ideas about how to shape biomass to new bio-materials. The ideas are worth spreading.


In the same format as TED-talks, KSLA will arrange a range of presentations of on-going research on the development of future smart materials. A number of ideas and discoveries that have implications for agriculture, forestry and the society as a whole will be presented in short, informative and hopefully inspiring talks. Within the time-frame of a few hours you will get several possibilities to discover things that you have not known earlier and get new perspectives of how biomass can be tailored to become important components in materials in our future society.

The background is that new recyclable materials are urgently needed. Alternatives to fossil based materials are searched for intensively all over the world and it is in focus in the discussion about a bio-based economy.

Today we typically refer bio-based materials to modern materials that have undergone more extensive processing. Such materials fall under the broader category of bio-based products. It includes materials, chemicals and energy derived from renewable biological resources. Most bio-based materials are biodegradable. We often think about examples such as engineered wood, cellulose, casein, cotton, polylactic acid, starch, oils, etc. However, there are other possibilities, the biomass itself can be altered and designed de novo to produce valuable products: we can “grow” new raw-materials tailor-made for specific end-products, we can also produce valuable materials by mimicking nature. At this meeting at KSLA, researchers mainly from SLU will present their bio-based research initiatives. You are most welcome to participate at the meeting and take part in a glimpse of the future of material research.

For more information and program, please read PDF-invitation above.

Video

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…