Ramune Kuktaite


Smart biomass for future materials

Ramune Kuktaite


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Ramune Kuktaite KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Ramune Kuktaite Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Ramune Kuktaite Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Ramune Kuktaite Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.