Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Extern arrangör

Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation Mer information
Mer information

SNF Swedish Nutrition Foundation arrangerar, i samarbete med Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism (SWESPEN) och Svenska nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap, denna konferens i KSLA:s lokaler.

Både mat och fysisk aktivitet har stor betydelse för en hälsosam livsstil, vilket framhålls i bland annat de nordiska näringsrekommendationerna. Vad vi äter och hur vi rör på oss har stor betydelse för risken att utveckla sjukdom, liksom för utveckling och funktion hos barn och ungdomar och för funktion och livskvalitet vid åldrande. Men vad är viktigast och hur skiljer det sig i olika situationer och skeden i livet? Vad är bra mat vid träning och för bästa möjliga fysiska prestation? Vid konferensen sammanfattar nordiska forskare kunskapsläget avseende betydelsen av mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation genom livet.

Konferensen vänder sig i första hand till olika grupper med professionellt intresse för nutritionsfrågor, till exempel verksamma inom lärosäten, hälso- och sjukvården, livsmedelsindustrin, dagligvaruhandel, myndigheter, skolor och idrottsrörelsen.

Anmälan

Senast den 25 september 2017 till anneli.hovstadius@snf.ideon.se

Deltagaravgift

• 1 500:- + moms för anställda inom universitet, skolor och sjukvård
• 2 500:- + moms för personer verksamma i företag som är medlemmar hos SNF Swedish Nutrition Foundation
• 3 800:- + moms för övriga

Mer information →