Specialvirke för kulturmiljöbyggnader

Seminarium

Som en del av utvecklingsprojektet ”Identifiera och sköta skog till specialvirke för kulturmiljöbyggnader” bjuder Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) in till ett seminarium om specialvirke på Barksätter, Katrineholm.

För särskilt inbjudna


Specialvirke för kulturmiljöbyggnader Mer information
Mer information

I samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien undersöker Hantverkslaboratoriet hur man på Barksätter kan utveckla produktion och uttag av specialvirke och annat material för kulturmiljövårdens behov, samt hur detta kan ske integrerat med den konventionella skogsförvaltningen.

Under våren har skogen på Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons donation Barksätters egendom inventerats utifrån kulturvårdens behov av specialvirke, ett antal områden på fastigheten har identifierats som intressanta för skötsel eller uttag av virke. Parallellt har ett samarbete med Skansen som köpare av specialvirke inletts.

Under seminariet presenteras projektets mål och det arbete som skett inom projektet, men vi bjuder också in deltagarna till ett pilotförsök av skörd av specialvirke på Barksätter. Tillsammans med erfarne näverskördaren Anders Fransson, restaureringshantverkare i Dalarna, gör vi under dagen ett försök att skörda näver i ett björkbestånd som identifierats inom projektet. Vi kommer även att besöka ett område med äldre blandskog som identifierats som en lämplig materialbank för specialvirke. På plats i skogen diskuterar vi virkeskvalitet och kontinuitetsskötsel. Välkommen!


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…