Specialvirke för kulturmiljöbyggnader

Seminarium

Som en del av utvecklingsprojektet ”Identifiera och sköta skog till specialvirke för kulturmiljöbyggnader” bjuder Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) in till ett seminarium om specialvirke på Barksätter, Katrineholm.

För särskilt inbjudna


Specialvirke för kulturmiljöbyggnader Mer information
Mer information

I samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien undersöker Hantverkslaboratoriet hur man på Barksätter kan utveckla produktion och uttag av specialvirke och annat material för kulturmiljövårdens behov, samt hur detta kan ske integrerat med den konventionella skogsförvaltningen.

Under våren har skogen på Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons donation Barksätters egendom inventerats utifrån kulturvårdens behov av specialvirke, ett antal områden på fastigheten har identifierats som intressanta för skötsel eller uttag av virke. Parallellt har ett samarbete med Skansen som köpare av specialvirke inletts.

Under seminariet presenteras projektets mål och det arbete som skett inom projektet, men vi bjuder också in deltagarna till ett pilotförsök av skörd av specialvirke på Barksätter. Tillsammans med erfarne näverskördaren Anders Fransson, restaureringshantverkare i Dalarna, gör vi under dagen ett försök att skörda näver i ett björkbestånd som identifierats inom projektet. Vi kommer även att besöka ett område med äldre blandskog som identifierats som en lämplig materialbank för specialvirke. På plats i skogen diskuterar vi virkeskvalitet och kontinuitetsskötsel. Välkommen!


Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort sett alla resurser lagts på att identifiera och bevara kulturminnen i skogen. Om det är rätt resursanvändning diskuteras vid detta seminarium.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan…

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men också där teori möter praktik. Årets KSLA-dag handlar om helhetsperspektiv och konstruktiv dialog. (För medlemmar i KSLA:s kommittéer, utskott och arbetsgrupper.)

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men…

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland i juli, när fjällen blommar som vackrast. Kursen vänder sig till studenter och andra intresserade och ger en bred introduktion till den svenska fjällvärlden.

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland…