Stadsodling – fritidsodling på tillväxt som reformerar och syns i samhället

Seminarium

Stadsodling – fritidsodling på tillväxt som reformerar och syns i samhället Mer information
Mer information

I samband med Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 12-15 april 2012 på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Arrangörer: FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation) i samarbete med KSLA.

Goda exempel är viktiga inspirationskällor och värdefulla erfarenheter för fortsatt spridning av och inspiration till fler stadsodlingsrörelser i våra städer. Synliga urbana odlingar och då helst bostadsnära, bildar plattform för utåtriktad verksamhet. Hur påverkas de boende i områden där stadsodling pågått ett par år? Har gemensamhetsodlingar lett till samverkan och möten mellan människor i olika åldrar och med skilda bakgrunder?

På det här seminariet kommer vi att följa arbetet med stadsodlingsrörelser i Malmö, Göteborg och Uppsala. Hur har man här gått vidare för att förbättra och utöka såväl stadsodling som stadsnära odling?

 Vi får även ta del av stadsodlingsrörelser i några storstäder från olika delar av världen. Är det någon skillnad mellan dessa och det som pågår i vårt land?

 Program

Moderator  Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur SLU, Alnarp, ledamot av KSLAs hållbarhetskommitté

09.10 Produktion av mat och trygghet på stadens glömda platser
Niklas Vennberg, Stadsjord
09.50 Matparken – gemenskapsodling i Gottsunda
Marina Queiroz, landskapsarkitekt och Ylva Andersson, odlare, Matparken i Gottsunda
10.30 Kaffe 
10.50 Stadsodling som förändringsstrategi – en jämförelse mellan tidigt 1900-tal och idag
Tim Delshammar, forskare, lektor vid landskapsplanering SLU Alnarp
11.30 Odla i sta´n
Linnea Wettermark
12.00 Stadsodling i storstäder
Ulrika Flodin Furås, journalist och författare
12.30 Avslutning