Stadsodling – fritidsodling på tillväxt som reformerar och syns i samhället

Seminarium

Stadsodling – fritidsodling på tillväxt som reformerar och syns i samhället Mer information
Mer information

I samband med Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 12-15 april 2012 på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Arrangörer: FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation) i samarbete med KSLA.

Goda exempel är viktiga inspirationskällor och värdefulla erfarenheter för fortsatt spridning av och inspiration till fler stadsodlingsrörelser i våra städer. Synliga urbana odlingar och då helst bostadsnära, bildar plattform för utåtriktad verksamhet. Hur påverkas de boende i områden där stadsodling pågått ett par år? Har gemensamhetsodlingar lett till samverkan och möten mellan människor i olika åldrar och med skilda bakgrunder?

På det här seminariet kommer vi att följa arbetet med stadsodlingsrörelser i Malmö, Göteborg och Uppsala. Hur har man här gått vidare för att förbättra och utöka såväl stadsodling som stadsnära odling?

 Vi får även ta del av stadsodlingsrörelser i några storstäder från olika delar av världen. Är det någon skillnad mellan dessa och det som pågår i vårt land?

 Program

Moderator  Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur SLU, Alnarp, ledamot av KSLAs hållbarhetskommitté

09.10 Produktion av mat och trygghet på stadens glömda platser
Niklas Vennberg, Stadsjord
09.50 Matparken – gemenskapsodling i Gottsunda
Marina Queiroz, landskapsarkitekt och Ylva Andersson, odlare, Matparken i Gottsunda
10.30 Kaffe 
10.50 Stadsodling som förändringsstrategi – en jämförelse mellan tidigt 1900-tal och idag
Tim Delshammar, forskare, lektor vid landskapsplanering SLU Alnarp
11.30 Odla i sta´n
Linnea Wettermark
12.00 Stadsodling i storstäder
Ulrika Flodin Furås, journalist och författare
12.30 Avslutning

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…