Stadsodling – fritidsodling på tillväxt som reformerar och syns i samhället

Seminarium

Stadsodling – fritidsodling på tillväxt som reformerar och syns i samhället Mer information
Mer information

I samband med Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 12-15 april 2012 på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Arrangörer: FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation) i samarbete med KSLA.

Goda exempel är viktiga inspirationskällor och värdefulla erfarenheter för fortsatt spridning av och inspiration till fler stadsodlingsrörelser i våra städer. Synliga urbana odlingar och då helst bostadsnära, bildar plattform för utåtriktad verksamhet. Hur påverkas de boende i områden där stadsodling pågått ett par år? Har gemensamhetsodlingar lett till samverkan och möten mellan människor i olika åldrar och med skilda bakgrunder?

På det här seminariet kommer vi att följa arbetet med stadsodlingsrörelser i Malmö, Göteborg och Uppsala. Hur har man här gått vidare för att förbättra och utöka såväl stadsodling som stadsnära odling?

 Vi får även ta del av stadsodlingsrörelser i några storstäder från olika delar av världen. Är det någon skillnad mellan dessa och det som pågår i vårt land?

 Program

Moderator  Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur SLU, Alnarp, ledamot av KSLAs hållbarhetskommitté

09.10 Produktion av mat och trygghet på stadens glömda platser
Niklas Vennberg, Stadsjord
09.50 Matparken – gemenskapsodling i Gottsunda
Marina Queiroz, landskapsarkitekt och Ylva Andersson, odlare, Matparken i Gottsunda
10.30 Kaffe 
10.50 Stadsodling som förändringsstrategi – en jämförelse mellan tidigt 1900-tal och idag
Tim Delshammar, forskare, lektor vid landskapsplanering SLU Alnarp
11.30 Odla i sta´n
Linnea Wettermark
12.00 Stadsodling i storstäder
Ulrika Flodin Furås, journalist och författare
12.30 Avslutning

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…