Strategier och beslutsfattande i lantbruket

Seminarium

Strategier och beslutsfattande i lantbruket Mer information
Mer information

Tio år med LUPP-kommittén

Strategier och beslutsfattande i lantbruket

Ett seminarium i samarbete mellan KSLA, SLU:s Kompetenscentrum företagsledning och Institutionen för ekonomi, SLU

Tio år med LUPP-kommittén

För dryg 10 år sedan bildades LUPP-kommittén, Lönsam och Uthållig Primär Produktion, som en arbetsgrupp inom KSLA. Kommittén bildades med syftet att lyfta frågor kring lönsamhet och konkurrenskraft i primärproduktionen. Under de 10 åren som LUPP-kommittén har varit verksam har ett antal aktiviteter genomförts som belyst frågeställningar som har betydelse för konkurrenskraft. Vissa aktiviteter har satt spår i utvecklingen av Lantbrukssverige, andra aktiviteter har bidragit till ökad samverkan för gemensamma krafttag kring konkurrenskraftsfrågorna. Vid detta seminarium kommer en återblick ges kring aktiviteterna samt en diskussion om effekterna av arbetet.

Strategier och beslutsfattande i lantbruket

Kompetenscentrum företagsledning (KCF) vid SLU genomför årligen ett antal seminarier med olika teman. De flesta har hållits på SLU i Alnarp, men nu är det dags för ett seminarium på SLU Ultuna. I samarbete med institutionen för ekonomi är temat för seminariet ”Strategier och beslutsfattande i lantbruket”. Här ges en genomgång av den forskning som bedrivs kring strategier och beslutsfattande vid Sveriges lantbruksuniversitet.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.


Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…

Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production

5/12: This seminar offers a global overview of the situation as well as concrete examples on development of methods and tools to deal with inappropriate use of antibiotics.

Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production

5/12: This seminar offers a global overview of the situation as well…