Strategier och beslutsfattande i lantbruket

Seminarium

Strategier och beslutsfattande i lantbruket Mer information
Mer information

Tio år med LUPP-kommittén

Strategier och beslutsfattande i lantbruket

Ett seminarium i samarbete mellan KSLA, SLU:s Kompetenscentrum företagsledning och Institutionen för ekonomi, SLU

Tio år med LUPP-kommittén

För dryg 10 år sedan bildades LUPP-kommittén, Lönsam och Uthållig Primär Produktion, som en arbetsgrupp inom KSLA. Kommittén bildades med syftet att lyfta frågor kring lönsamhet och konkurrenskraft i primärproduktionen. Under de 10 åren som LUPP-kommittén har varit verksam har ett antal aktiviteter genomförts som belyst frågeställningar som har betydelse för konkurrenskraft. Vissa aktiviteter har satt spår i utvecklingen av Lantbrukssverige, andra aktiviteter har bidragit till ökad samverkan för gemensamma krafttag kring konkurrenskraftsfrågorna. Vid detta seminarium kommer en återblick ges kring aktiviteterna samt en diskussion om effekterna av arbetet.

Strategier och beslutsfattande i lantbruket

Kompetenscentrum företagsledning (KCF) vid SLU genomför årligen ett antal seminarier med olika teman. De flesta har hållits på SLU i Alnarp, men nu är det dags för ett seminarium på SLU Ultuna. I samarbete med institutionen för ekonomi är temat för seminariet ”Strategier och beslutsfattande i lantbruket”. Här ges en genomgång av den forskning som bedrivs kring strategier och beslutsfattande vid Sveriges lantbruksuniversitet.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…