Strategier och beslutsfattande i lantbruket

Seminarium

Strategier och beslutsfattande i lantbruket Mer information
Mer information

Tio år med LUPP-kommittén

Strategier och beslutsfattande i lantbruket

Ett seminarium i samarbete mellan KSLA, SLU:s Kompetenscentrum företagsledning och Institutionen för ekonomi, SLU

Tio år med LUPP-kommittén

För dryg 10 år sedan bildades LUPP-kommittén, Lönsam och Uthållig Primär Produktion, som en arbetsgrupp inom KSLA. Kommittén bildades med syftet att lyfta frågor kring lönsamhet och konkurrenskraft i primärproduktionen. Under de 10 åren som LUPP-kommittén har varit verksam har ett antal aktiviteter genomförts som belyst frågeställningar som har betydelse för konkurrenskraft. Vissa aktiviteter har satt spår i utvecklingen av Lantbrukssverige, andra aktiviteter har bidragit till ökad samverkan för gemensamma krafttag kring konkurrenskraftsfrågorna. Vid detta seminarium kommer en återblick ges kring aktiviteterna samt en diskussion om effekterna av arbetet.

Strategier och beslutsfattande i lantbruket

Kompetenscentrum företagsledning (KCF) vid SLU genomför årligen ett antal seminarier med olika teman. De flesta har hållits på SLU i Alnarp, men nu är det dags för ett seminarium på SLU Ultuna. I samarbete med institutionen för ekonomi är temat för seminariet ”Strategier och beslutsfattande i lantbruket”. Här ges en genomgång av den forskning som bedrivs kring strategier och beslutsfattande vid Sveriges lantbruksuniversitet.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.