Sara Johansson


Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk – åtgärder som lantbrukarna själva inte har inflytande över

Sara Johansson


Koll på kolet!

Sara Johansson Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

Sara Johansson KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Sara Johansson KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sara Johansson Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.