Stundande skördar – sjunkande skördar?

Akademisammankomst

Stundande skördar – sjunkande skördar? Mer information
Mer information

För att se inspelning av sammankomsten klicka här

 

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna!

Stundande skördar – sjunkande skördar?

Den globala efterfrågan på livsmedel förväntas fördubblas fram till 2050. Lantbrukets utmaning blir att producera mer mat på lika stor areal, men mindre vatten och insatsmedel än vad vi gör idag.

Samtidigt som efterfrågan ökar har en utveckling med 100 år med ständigt stigande skördar brutits. Skördenivåerna har planat ut och i del fall sjunker de till och med. Så ser det ut i hela Europa, men mönstret är tydligast i Norden. Skördenivåerna är ett samspel mellan en mängd olika faktorer, men vad är förklaringen till stagnationen och vad kan vi göra åt detta?

Är det en slump att sockerbets- och oljeväxtodling som båda har en tydlig odlarfinansierad teknikutveckling och växtförädling, går mot trenden och visar på ökande medelskördar? Har vi en forskning och rådgivning som understödjer behovet för att återfå en stigande skördeutveckling.

 Program
15.00 Samling, kaffe/te 
15.30 Formell sammankomst 
15.45 Överläggningsämne: Stundande skördar – sjunkande skördar? Hur tar vi höstvetet mot nya höjder?
Helena Elmquist, verksamhetsledare, Odling i Balans Bra management lyfter skördenivåerna
Anders Krafft, växtodlingsrådgivare, Lantmännen VäxtRåd Kan några kilo mer per hektar betyda så mycket?
Per Hansson, ekonomagronom, Landshypotek 
17.00 Bensträckare 
17.10 Diskussion 
18.00 Ärtsupé

 


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…