Stundande skördar – sjunkande skördar?

Akademisammankomst

Stundande skördar – sjunkande skördar? Mer information
Mer information

För att se inspelning av sammankomsten klicka här

 

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna!

Stundande skördar – sjunkande skördar?

Den globala efterfrågan på livsmedel förväntas fördubblas fram till 2050. Lantbrukets utmaning blir att producera mer mat på lika stor areal, men mindre vatten och insatsmedel än vad vi gör idag.

Samtidigt som efterfrågan ökar har en utveckling med 100 år med ständigt stigande skördar brutits. Skördenivåerna har planat ut och i del fall sjunker de till och med. Så ser det ut i hela Europa, men mönstret är tydligast i Norden. Skördenivåerna är ett samspel mellan en mängd olika faktorer, men vad är förklaringen till stagnationen och vad kan vi göra åt detta?

Är det en slump att sockerbets- och oljeväxtodling som båda har en tydlig odlarfinansierad teknikutveckling och växtförädling, går mot trenden och visar på ökande medelskördar? Har vi en forskning och rådgivning som understödjer behovet för att återfå en stigande skördeutveckling.

 Program
15.00 Samling, kaffe/te 
15.30 Formell sammankomst 
15.45 Överläggningsämne: Stundande skördar – sjunkande skördar? Hur tar vi höstvetet mot nya höjder?
Helena Elmquist, verksamhetsledare, Odling i Balans Bra management lyfter skördenivåerna
Anders Krafft, växtodlingsrådgivare, Lantmännen VäxtRåd Kan några kilo mer per hektar betyda så mycket?
Per Hansson, ekonomagronom, Landshypotek 
17.00 Bensträckare 
17.10 Diskussion 
18.00 Ärtsupé

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…