Stundande skördar – sjunkande skördar?

Akademisammankomst

Stundande skördar – sjunkande skördar? Mer information
Mer information

För att se inspelning av sammankomsten klicka här

 

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna!

Stundande skördar – sjunkande skördar?

Den globala efterfrågan på livsmedel förväntas fördubblas fram till 2050. Lantbrukets utmaning blir att producera mer mat på lika stor areal, men mindre vatten och insatsmedel än vad vi gör idag.

Samtidigt som efterfrågan ökar har en utveckling med 100 år med ständigt stigande skördar brutits. Skördenivåerna har planat ut och i del fall sjunker de till och med. Så ser det ut i hela Europa, men mönstret är tydligast i Norden. Skördenivåerna är ett samspel mellan en mängd olika faktorer, men vad är förklaringen till stagnationen och vad kan vi göra åt detta?

Är det en slump att sockerbets- och oljeväxtodling som båda har en tydlig odlarfinansierad teknikutveckling och växtförädling, går mot trenden och visar på ökande medelskördar? Har vi en forskning och rådgivning som understödjer behovet för att återfå en stigande skördeutveckling.

 Program
15.00 Samling, kaffe/te 
15.30 Formell sammankomst 
15.45 Överläggningsämne: Stundande skördar – sjunkande skördar? Hur tar vi höstvetet mot nya höjder?
Helena Elmquist, verksamhetsledare, Odling i Balans Bra management lyfter skördenivåerna
Anders Krafft, växtodlingsrådgivare, Lantmännen VäxtRåd Kan några kilo mer per hektar betyda så mycket?
Per Hansson, ekonomagronom, Landshypotek 
17.00 Bensträckare 
17.10 Diskussion 
18.00 Ärtsupé