Summering av jubileumsåret, reflektioner kring året som gått och året som kommer

Akademisammankomst

Summering av jubileumsåret, reflektioner kring året som gått och året som kommer Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Summering av jubileumsåret, reflektioner kring året som gått och året som  kommer

Före den egentliga Akademisammankomsten arrangerar vi en workshop kring arbetet med den statliga utredningen ”Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion”. För mer information, se den separata inbjudan till denna workshop.

Själva sammankomsten inleds med de formella punkterna som hör till årets sista akademi-sammankomst. Det innebär bland annat redovisning av ledamotsvalen, val av Bergstenpristagare och anmälan av Kollegiets beslut om övriga priser och belöningar.

Därefter kommer våra tre avgående avdelningsordföranden att ge sina reflektioner på åren som ansvariga för avdelningarnas verksamhet. De kommer säkerligen också att ge goda råd till sina efterträdare inför den fortsatta verksamheten.

Detta blir också ett bra tillfälle att summera alla aktiviteter kopplade till vårt 200-års jubileum.

Kvällens viktigaste pass blir ledamöternas diskussion om vad vi gjort, vad vi gör och vad vi borde göra. Traditionsenligt avslutas kvällen med ärtsupé i Oscars källare.