Summering av jubileumsåret, reflektioner kring året som gått och året som kommer

Akademisammankomst

Summering av jubileumsåret, reflektioner kring året som gått och året som kommer Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Summering av jubileumsåret, reflektioner kring året som gått och året som  kommer

Före den egentliga Akademisammankomsten arrangerar vi en workshop kring arbetet med den statliga utredningen ”Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion”. För mer information, se den separata inbjudan till denna workshop.

Själva sammankomsten inleds med de formella punkterna som hör till årets sista akademi-sammankomst. Det innebär bland annat redovisning av ledamotsvalen, val av Bergstenpristagare och anmälan av Kollegiets beslut om övriga priser och belöningar.

Därefter kommer våra tre avgående avdelningsordföranden att ge sina reflektioner på åren som ansvariga för avdelningarnas verksamhet. De kommer säkerligen också att ge goda råd till sina efterträdare inför den fortsatta verksamheten.

Detta blir också ett bra tillfälle att summera alla aktiviteter kopplade till vårt 200-års jubileum.

Kvällens viktigaste pass blir ledamöternas diskussion om vad vi gjort, vad vi gör och vad vi borde göra. Traditionsenligt avslutas kvällen med ärtsupé i Oscars källare.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…