Summering av jubileumsåret, reflektioner kring året som gått och året som kommer

Akademisammankomst

Summering av jubileumsåret, reflektioner kring året som gått och året som kommer Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Summering av jubileumsåret, reflektioner kring året som gått och året som  kommer

Före den egentliga Akademisammankomsten arrangerar vi en workshop kring arbetet med den statliga utredningen ”Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion”. För mer information, se den separata inbjudan till denna workshop.

Själva sammankomsten inleds med de formella punkterna som hör till årets sista akademi-sammankomst. Det innebär bland annat redovisning av ledamotsvalen, val av Bergstenpristagare och anmälan av Kollegiets beslut om övriga priser och belöningar.

Därefter kommer våra tre avgående avdelningsordföranden att ge sina reflektioner på åren som ansvariga för avdelningarnas verksamhet. De kommer säkerligen också att ge goda råd till sina efterträdare inför den fortsatta verksamheten.

Detta blir också ett bra tillfälle att summera alla aktiviteter kopplade till vårt 200-års jubileum.

Kvällens viktigaste pass blir ledamöternas diskussion om vad vi gjort, vad vi gör och vad vi borde göra. Traditionsenligt avslutas kvällen med ärtsupé i Oscars källare.


Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…

Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production

5/12: This seminar offers a global overview of the situation as well as concrete examples on development of methods and tools to deal with inappropriate use of antibiotics.

Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production

5/12: This seminar offers a global overview of the situation as well…