Sustainable Aquaculture at local and global scales

Seminarium

Sustainable Aquaculture at local and global scales Mer information

Film recording:

Sustainable Aquaculture at local and global scales

Aquaculture is said to be the world’s fastest growing food enterprise. It supplies a growing global population with nutritious food from aquatic animals and plants. However, the production forecasts to 2050 show that global aquaculture production will remain dominated by Asia (~80–90% of world production) while the rest of the world shows very little or no growth. Hyperinflation of the global growth of aquaculture outside of Asia confuses policy-makers, journalists, and the public and may lead to misperceptions that aquaculture is growing massively everywhere and must be severely regulated.

Professor Barry Costa-Pierce, University of New England, is a leading scientist within the fields of fisheries and aquaculture. He takes on the real-world problem of food sufficiency through transdisciplinary research, including ecological, economic and social aspects of sustainable aquaculture. Professor Costa-Pierce is the 4th holder of the KSLA Wallenberg professorship. During his year in Sweden, Professor Costa-Pierce has been working at SWEMARC, the Mariculture Research Centre at the University of Gothenburg. Along with his research, he has been instrumental in developing graduate programs, training the next generation of ocean food systems professionals, in Gothenburg, Scandinavia and the US.

In his keynote speech, Professor Barry Costa-Pierce will talk about the development of a transdisciplinary, ecosystems ecology framework that identifies the diversity of fisheries and aquaculture production systems as well as the modelling of functional connections between the systems. He underlines the need for a broader understanding of the typologies and local to global value chains. His speech will be followed by presentations by international and national researchers on sustainable aquaculture connected closely to fisheries, marine ecosystems, communities, and the global to local context of coastal developments.

For more information and progamme, see PDF invitation.

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…